Natječaj

Search form

Financijski doprinos za funkcioniranje organizacija za zaštitu potrošača na razini Europske unije

Referenca: 
CONS-EUORG-2014
Datum objave: 
08.08.2014.
Datum završetka natječaja: 
14.10.2014.
Status: 
Budžet: 
1.400.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem pružanja financijskih doprinosa (operativnih potpora) za funkcioniranje potrošačkih organizacija na razini Europske unije kako bi se poboljšalo potrošačko obrazovanje, informiranost i svijest. Ova bespovratna sredstva pokriti će dio uobičajenih operativnih troškova nevladinih, neprofitnih tijela, neovisnih o industriji, trgovačkim i poslovnim ili drugim sukobljenim stranama koje kao svoje primarne ciljeve i aktivnosti imaju promicanje i zaštitu zdravlja, sigurnost te zaštitu ekonomskih i pravnih interesa potrošača u Uniji. 

Natječaj je dio programa Potrošač 2014.-2020. koji ima sljedeće ciljeve: 

  • Sigurnost: konsolidirati i unaprijediti sigurnost proizvoda
  • Informiranje i izobrazbu potrošača i podrška potrošačkih organizacija
  • Prava i naknade: razviti i ojačati prava potrošača
  • Izvršenje: podržati provedbu prava potrošača
Svrha ovog natječaja je dvojaka: 

  • Okvirni ugovor o partnerstvu formalizira partnerstvo navodeći dogovorene zajedničke ciljeve, predviđene vrste aktivnosti, postupak za dodjelu posebne potpore i opća prava i obveze svake strane pod posebnim sporazumom.
  • Kako bi potpisali konkretne ugovore za dodjelu bespovratnih sredstava s odabranim organizacijama, kako bi se sufinancirati rad svoje organizacije za 2015 (1. siječnja 2015 do 31. prosinca 2015.). Kandidati su dužni dostaviti program rada i odgovarajući proračun za 2015. godinu. Program rada treba prikazati provedbe strategije u konkretne i detaljne aktivnosti za 2015. godinu. Ova dva dokumenta predstavljaju temeljni kriterij za dodjelu bespovratnih sredstava za 2015. godinu.
Prihvatljivi prijavitelji: 

Na natječaj se mogu prijaviti europske potrošačke organizacije koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:

  • Nevladine, neprofitne organizacije; neovisne o industriji i poslovnim interesima koje kao primarne ciljeve imaju promicanje aktivnosti u području zaštite zdravlja, sigurnosti, ekonomskih i pravnih interesa potrošača u EU.
  • Mandatne organizacije za zastupanje interesa potrošača na razini Unije s predstavnicima u najmanje pola zemalja članica EU, u skladu sa nacionalnim propisima i praksama, koje djeluju na regionalnoj ili nacionalnoj razini.
Prihvatljive aktivnosti:

Financijska sredstva koja se dobivaju od strane EU, moraju biti vezana za funkcioniranje nevladinih i neprofitnih tijela koja se bave djelatnošću u okviru Europske potrošačke agende i programa Potrošač 2014.-2020. Takve aktivnosti trebaju promicati i širiti zdravlje i sigurnost, kao i gospodarske i pravne interese potrošača u Europskoj uniji. 

Stopa sufinanciranja: 

Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekata. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip2.14 MB