Natječaj

Search form

FP7 - KBBE-2013

Referenca: 
FP7-KBBE-2013-7-single-stage
Datum objave: 
10.07.2012.
Datum završetka natječaja: 
05.02.2013.
Status: 
Budžet: 
341.350.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Unutar ovog poziva financiraju se sljedeće aktivnosti:

• održiva proizvodnja i upravljanje biološkim resursima zemlje, šuma i voda (124.62 milijuna eura)
• hrana (uključujući i morske plodove), zdravlje i dobrobit (88.90 milijuna eura)
• biološke znanosti, biotehnologija i biokemija za održive neprehrambene proizvode i procese.

Navedene teme dalje su podijeljene na područja i teme koje se financiraju unutar ovog poziva:

- Razvoj i eksploatacija genomskih podataka i alata, pristupi fenotipima i uzgoju za održive sustave uzgoja životinja
- Poljoprivredno -šumarski sustavi za Europu
- Uzgoj mahunarki i upravljanje za održivu poljoprivredu i kao izvor bjelančevina
- Integrirani pristup proizvodnji žitarica i njihovoj diversifikaciji u Europi
- Kontrola nametnika i patogena koji utječu na urod voćki
- Biološki kontrolni agensi u poljoprivredi i šumarstvu za efektivan nadzor nad nametnicima i patogenima
- Unaprijeđena koordinacija i suradnju u pogledu zbirke referenci zdravlja biljaka u EU
- Nove prakse i politike za održivu mobilizaciju drva u europskim šumama
- Inovativni pogledi i alati uključivanja pristupa temeljenih na eko-sustavima u savjete za područje ribarstva
- Diversifikacija ribljih vrsta i proizvoda u europskoj akavkulturi
- Jačanje udomaćivanja utvrđenih uzgojnih ribljih vrsta kroz selektivni rasplod
- Procjena organske akvakulture za daljnji razvoj europskog regulatornog okvira
- Nadolazeće virusne vektorske bolesti
- Održivo pčelarstvo i očuvanje genetske raznolikosti pčela
- Održivi uzgoj životinja: integrirani multifaktorski pristup
- Koordinacija istraživanja između Europe i Kine u kontekstu glavnih zaraznih bolesti životinja i zoonoza
- Ekologija bakterija otpornih na lijekova i prijenos antimikrobne otpornosti kroz hranidbeni lanac
- Jačanje prijenosa rezultata FP projekata u inovativne primjene u polju poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i akvakulture
- Osnaživanje dosega istraživanja s fokusom na znanje o poljoprivredi i šumarstvu te inovativne sustave
- Unaprjeđenje kapaciteta agro-meteorološkog modeliranja usjeva kako bi se uključila klimatska varijabilnost i ekstremni vremenski uvjeti
- Razvoj poljoprivrede i trgovine kod istočnih susjeda EU
- Mjerenje utjecaja istraživanja u europskoj poljoprivredi
- Podrška poljoprivrednoj politici – uspostavljanje i testiranje indikatora na razini farmi
- Utjecaj hrane i prehrambenih navika, životnog stila i socioekonomske okoline na depresiju i predložene aktivnosti liječenja
- Nove tehnologije proučavanja mozga povezane s prehrambenim navikama
- Faktori koji utječu na mikrobiome u ljudskim crijevima te njihov utjecaj na razvoj bolesti povezanih s prehranom i razvoj mozga
- Rješenja u pogledu iskorjenjivanja nedostatka vitamina D koja se temelje na hrani te promocija zdravlja
- Razvoj i industrijska primjena senzora u proizvodnji hrane
- Mreža transfera znanja o tradicionalnoj prehrani na mala i srednja poduzeća
- Osiguravanje kvalitete i autentičnosti u prehrambenom lancu
- Procjena utjecaja globalnih pokretača promjena na sigurnost europske hrane
- Štednja vode i energije za resursno učinkovitu proizvodnju hrane
- Korištenje rezultata Okvirnog programa u pogledu hrane, zdravlja i dobrobiti od strane malih i srednjih poduzeća
- Biljni proizvodi visoke vrijednosti – od otkrića do finalnog proizvoda
- Partnerska inicijativa EU i Latinske Amerike o održivoj bio raznolikosti u poljoprivredi
- Biorafinerija CO2 algama
- Podrška demonstriranju potencijala biotehnoloških aplikacija
- Bioekonomija i bioregije
- Otvaranje tržišta za proizvode koji su bio utemeljeni: standardizacija, etiketiranje i nabava
- Optimalni i cjenovno efikasni industrijski biokatalizatori
- Sprječavanje i valorizacija bio otpada u biorafinerijama
- Nove, brze i učinkovite metodologije detekcije molekula
- GMO ERA-NET pripremne aktivnosti
- Novi bio inspirirani materijali i procesi
- Prema primjeni sintetičke biologije

Projekti se ovisno o temi financiraju iznosima od 500.000,00 - 9.000.000,00 eura.

Prijavitelji mogu biti: mala i srednja poduzeća, velika poduzeća, instituti, fakulteti.

Poveznica:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdent...