Natječaj

Search form

FP7-SSH-2013 - Projekti suradnje (istraživački projekti malog i srednjeg razmjera) i koordinacijske i potporne aktivnosti

Referenca: 
FP7-SSH-2013-2
Datum objave: 
10.07.2012.
Datum završetka natječaja: 
31.01.2013.
Status: 
Budžet: 
68.000.000 €
Kratak opis natječaja: 

Unutar ovog poziva financiraju se sljedeće aktivnosti i teme:

• Rast, zapošljivost i konkurentnost u društvu znanja (14,5 milijuna eura)

- Promjena uloge znanja kroz ekonomiju → Ekonomska podloga socijalne inovacije
- Neopipljivo u javnom sektoru - neprepoznat izvor inovacija, blagostanja i pametnog rasta
- Jačanje koherentnosti i koordinacije politika u europi → Utjecaj starenja društva na javne financije u Europi → Bolja integracija financijskih tržišta u politički fokusirane makro modele

• Kombiniranje ekonomskih, socijalnih i okolišnih ciljeva u europskoj perspektivi (7,5 milijuna eura)

-Putanje socioekonomskog razvoja → Socijalno poduzetništvo za inovativna i inkluzivna društva → Uloga multinacionalnih kompanija u rješavanju globalnih razvojnih izazova

• Glavni trendovi u društvu i njihove implikacije (11 milijuna eura)

- Demografske promjene → europsko upravljanje privremenim migracijama i mobilnostima u Europi
- Društveni trendovi i životni stilovi → Obrazovanje i briga u ranom djetinjstvu - promoviranje kvalitete za individualne, društvene i ekonomske koristi → Utjecaj trećeg sektora na socio-ekonomski razvoj u Europi

• Europa u svijetu (17,5 milijuna eura)

- Sigurnost i demokracija u susjedstvu: slučaj Kavkaza → Suočavanje s tranzicijom u južnom i istočnom području Mediterana: osnaživanje mlade generacije
- Konflikti, mir i ljudska prava → Mediji u konfliktima i izgradnji mira
- Promjenjiva uloga Europe u svijetu → Platforma društvenih i humanističkih znanosti Indije → Platforma prekoatlantskih društvenih i humanističkih znanosti → Neiskorišteni potencijal za rast i zapošljavanje

• Građanin u EU (11 milijuna eura)

- Sudjelovanje i građanstvo u EU → Otpornost građana u vrijeme krize → Napori protiv trgovine ljudima
- Sličnosti i raznolikosti u Europi → Prenošenje i korist od kulturnih baština u Europi

• Socio-ekonomski i znanstveni indikatori u Europi (1,5 milijuna eura) → Pružanje službenih statistika → Prema europskoj longitudinalnoj anketi o djetinjstvu i mladima

• Dalekosežne aktivnosti (2,5 milijuna eura)

- Široka socio-ekonomska predviđanja o ključnim izazovima → Post ugljični gradovi u Europi, dugoročni pogled

• Horizontalne aktivnosti (2,5 milijuna eura) → evaluacija, monitoring i usporedba te utjecaj EU financiranih SSH istraživanja u Europi

Zatraženi doprinos EU ne smije preći 2.500.000,00 eura, osim u slučaju tema: Platforma društvenih i humanističkih znanosti Indije, Platforma prekoatlantskih društvenih i humanističkih znanosti, Prema europskoj longitudinalnoj anketi o djetinjstvu i mladima gdje doprinos EU ne smije preći 1.500.000,00 eura.

Prijaviti se mogu: mala i srednja poduzeća, velika poduzeća, udruge, udruge poslodavaca, instituti i fakulteti.

Poveznica:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdent...