Građansko pravo

Search form

Kratki opis: 

Posebni program Građansko pravo uspostavljen je Odlukom 1149/2007/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 25. rujna 2007. godine. Cilj je Programa promicanje suradnje u sudstvu u građanskim parnicama i prilagođavanje postojećih pravosudnih sustava država članica sustavu Europske unije, u cilju poboljšanja svakodnevnog života građana Europske unije kroz olakšavanje pristupa pravosuđu. Zahtjevom za suradnjom pravosudnih tijela u području građanskih parnica, program nastoji osnažiti kontakte i razmjenu informacija i primjera dobre prakse među zakonodavnim, pravosudnim i upravnim tijelima. 

Specifični ciljevi ovog programa su: 

  • poboljšanje pristupa pravosuđu, promicanje uzajamnog poštovanja sudskih rješenja, smanjenje razlika u građanskom pravu među zemljama i naglašavanje važnosti pravilne sudske prakse 
  • razmjena informacija o zakonskom i pravosudnom sustavu zemalja članica, usmjerena na međusobno razumijevanje
  • osiguravanje pravilne provedbe instrumenata Europske unije 
  • razvijanje uzajamnog povjerenja i kvalitete pravosuđa 
  • pomoć za stručno usavršavanje pravosudnog osoblja