Natječaj

Search form

Grundtvig asistenti (ASS)

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
28.03.2013.
Status: 
Budžet: 
N/A
Kratak opis natječaja: 

Ova aktivnost sadašnjim i budućim nastavnicima uključenima u obrazovanje odraslih (bez obzira da li je formalno, neformalno ili informalno) omogućuje da provedu razdoblje od punih 13 tjedana (pogledajte u nastavku) kao Grundtvig asistenti u ustanovi za obrazovanje odraslih neke druge europske zemlje sudionice Programa za cjeloživotno učenje, isključujući zemlju u kojoj obično žive ili rade.
Cilj je da se sudionicima omogući bolje razumijevanje europske dimenzije obrazovanja odraslih, usavršavanje znanja stranih jezika, i obogaćivanje znanja o ostalim europskim zemljama i njihovim sustavima za obrazovanje odraslih, te poboljšanje njihovih stručnih i interkulturalnih kompetencija.
Zadaci kojima asistent smije doprinositi uključuju:
- pomoć pri olakšavanju učenja ili pomoć vezanu za neke vidove upravljanja obrazovanjem odraslih
- potpora odraslima s posebnim obrazovnim potrebama
- pružanje informacija o asistentovoj matičnoj zemlji i potpora u nastavi na tom jeziku
- uvođenje ili jačanje europske dimenzije u ustanovi domaćinu
- priprema, osmišljavanje i potpora provedbi projekata.
Asistenti trebaju biti potpuno uključeni u život ustanove domaćina. Budući da je ova aktivnost otvorena svom osoblju koje se bavi obrazovanjem odraslih, postoji velika razlika u iskustvu i stažu sudionika. Ovisno o njihovom profilu asistenti mogu:
- imati uglavnom pomoćnu ulogu u ustanovi domaćinu, te pomagati kod raznih aktivnosti vezanih za nastavu ili upravljanje
- preuzeti punu odgovornost za jedan ili više seminara ili određen vid upravljanja u ustanovi domaćinu (takvi slučajevi poznati su kao Asistenti stručnjaci/Expert Assistantships).
Prije podnošenja prijave za asistenta, prijavitelji trebaju pronaći ustanovu domaćina na kojoj žele boraviti kao asistenti. Prijave trebaju sadržavati potvrdu predmetne ustanove da ga je voljna primiti.
Ustanove koje u narednim godinama žele primiti asistenta, pozivaju se da o tome izvijeste nadležnu agenciju zemlje u kojoj se nalaze.
Asistenti mogu provoditi aktivnosti u nekoliko ustanova domaćina, kako bi svoj rad učinili raznolikijim ili zadovoljili određene potrebe ustanova za obrazovanje odraslih toga područja. Asistente biraju nacionalne agencije matične zemlje. Financijske potpore za asistente programa Grundtvig obično se istoj osobi ne dodjeljuju više od jedanput u tri godine.
Na natječaj se mogu prijaviti: pojedinci koji pripadaju jednoj od kategorija:
1) Pojedinačni prijavitelji trebaju biti:
- državljani zemlje sudionice Programa za cjeloživotno učenje
- državljani neke druge zemlje redovno upisani u škole, visoka učilišta, ustanove za strukovno osposobljavanje ili ustanove za obrazovanje odraslih u državi sudionici Programa, odnosno oni koji su zaposleni ili žive u zemlji sudionici Programa, sukladno uvjetima koje određuju pojedine države sudionice Programa, uzevši u obzir prirodu Programa (posjetite mrežne stranice nadležne nacionalne agencije).
2) Pojedinačni prijavitelji trebaju biti jedno od navedenog:
- osobe u bilo kojem stadiju karijere koje već rade na određeno ili neodređeno vrijeme u bilo kojem dijelu sektora obrazovanja odraslih (formalnom, neformalnom, informalnom), uključujući volontere kao i formalno zaposlene osobe. Navedeno naročito uključuje:
• nastavnike/predavače za obrazovanje odraslih u najširem smislu (formalnom, neformalnom, informalnom)
• ravnatelje i rukovodeće/administrativno osoblje ustanova/organizacija izravno ili neizravno uključeno u omogućavanje obrazovanja odraslih
• osoblje uključeno u interkulturalno obrazovanje odraslih i osoblje koje radi s grupama migranata, putnika, radnim migrantima iz pograničnih područja i etničkim zajednicama
• osoblje koje radi s odraslima s posebnim obrazovnim potrebama
• osoblje poput posrednika i socijalnih radnika koji rade s rizičnim skupinama odraslih
• osobe zadužene za savjetovanje ili profesionalnu orijentaciju
• osoblje lokalne ili regionalne uprave koje se bavi obrazovanjem odraslih uključujući i inspekciju
- osobe uključene u osposobljavanje osoblja za obrazovanje odraslih
- osobe koje mogu dokazati jasnu namjeru za radom u području obrazovanja odraslih iako je njihovo trenutačno stanje na tržištu rada drugačije (npr. rade u drugom području, umirovljene su, izbivale su iz profesionalnog života zbog obiteljskih obveza, nezaposlene su), bez obzira jesu li ranije radile na obrazovanju odraslih
- osobe koje su stekle kvalifikaciju potrebnu za rad u području obrazovanja odraslih i namjeravaju započeti s radom povezanim s obrazovanjem odraslih
- studenti koji su završili barem dvije godine studija koji vodi ka kvalifikaciji u obrazovanju odraslih/andragogiji ili koji su upisali diplomski studij u ovom području
- ostalo obrazovno osoblje prema odluci nacionalnih vlasti.
U slučaju osoba koje planiraju započeti karijeru u području obrazovanja odraslih ili se planiraju vratiti u to područje s drugog područja na tržištu rada, nacionalna agencija može dati prednost podnositeljima prijava koji mogu dokazati da se vrlo skoro (ponovno) uključuju u obrazovanje odraslih.
3) Ustanova u kojoj će boraviti asistent treba se nalaziti u zemlji sudionici Programa za cjeloživotno učenje, isključujući zemlju u kojoj obično živi ili radi.