Natječaj

Search form

Grundtvig multilateralni projekti

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
31.01.2013.
Status: 
Budžet: 
150.000,00 € godišnje
Kratak opis natječaja: 

Grundtvig multilateralne projekte provode ustanove/organizacije iz različitih zemalja sudionica koje zajedno rade, okupljaju znanja i iskustvo kako bi ostvarile konkretne i inovativne rezultate/projekte, poput tečajeva čiji je cilj jačanje kvalitete izvedbe koja sadrži vrijednost koja je neosporno europska. U mnogim slučajevima navedeno uključuje iskustva pilot aktivnosti u strateškim područjima i stvaranje nastavnih proizvoda visoke kvalitete. Tim se projektima također nastoji ojačati europska dimenzija u području obrazovanja odraslih. U okviru prioriteta oglašenih u Općem pozivu na natječaj za podnošenje prijava, podupiru se sljedeće aktivnosti:
- poboljšanje sadržaja i izvedbe obrazovanja odraslih npr.:
• izrada, testiranje, komparativno vrednovanje/diseminacija inovativnih nastavnih planova i programa, metoda i modula za odrasle učenike
• osmišljavanje tečajeva za stručno usavršavanje u okviru programa Grundtvig radi poboljšanja dostupnosti kvalitetnih europskih tečajeva za stručno usavršavanje koji će biti na raspolaganju nastavnicima u području obrazovanja odraslih, rukovodećem osoblju i ostalom osoblju u području obrazovanja odraslih. Ovakvi projekti su poseban prioritet (pogledajte napomenu na kraju teksta*).
•inovativne inicijative za početno ili napredno usavršavanje nastavnog osoblja u području obrazovanja odraslih,
- poboljšanje obrazovanja odraslih na razini sustava/politika npr.:
•komparativne analize inicijativa vezanih za politiku obrazovanja odraslih
•osmišljavanje kvalitativnih i statističkih indikatora, alata i baza podataka dobre prakse u području formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja odraslih
•razvijanje/diseminacija inovativnih modela za financiranje obrazovanja odraslih
•organizacija aktivnosti za podizanje svijesti kojima se promiče cjeloživotno učenje (kao što su informativne kampanje),
- poboljšanje pristupa mogućnostima učenja odraslih npr.:
• razvijanje/diseminacija strategija za poticanje potražnje za učenjem među odraslima koji nisu skloni uključivanju u cjeloživotno obrazovanje
• razvijanje dimenzije cjeloživotnog učenja u obrazovnim ustanovama formalnoga sektora, kao što su visoka učilišta i srednje škole
• praktična primjena i testiranje metoda za vrednovanje znanja i kompetencija stečenih informalnim i neformalnim učenjem
• promicanje razvoja višenamjenskih obrazovnih centara i regionalnih mreža za pružatelje obrazovnih usluga
• osmišljavanje inovativnih alata i metoda za profesionalnu orijentaciju i savjetovanje
• promicanje uzajamnog djelovanja formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih i općeg učenja na radnom mjestu,
- poboljšanje upravljanjem obrazovanjem odraslih npr.:
• mjere koje se odnose na nenastavno osoblje ustanova za obrazovanje odraslih
• mjere za razvijanje dimenzije učenja u ustanovama koje se primarno ne bave obrazovanjem odraslih (npr. ustanove za kulturu)
• mjere koje se odnose na druga tijela s važnom ulogom u tom pogledu poput ustanova koje sa bave radnim odnosom ili socijalnom skrbi, sindikata itd.
• komparativne analize modela i pristupa upravljanja.
Preporuča se da se u projektne aktivnosti uključi odrasle učenike te da se uzme u obzir njihove potrebe i iskustva. Radi toga učenici mogu sudjelovati na projektnim sastancima i ostalim primjerenim događanjima i aktivnostima u okviru projekta.
U sve projekte treba uključiti planove evaluacije i diseminacije rezultata projekta.
*Napomena: Čak i ako projekt nije prvenstveno usmjeren na osmišljavanje tečajeva za stručno usavršavanje u okviru programa Grundtvig, prijavitelje se potiče da u svoje prijedloge uključe organizaciju takvih seminara kada je to primjereno, kao aktivno sredstvo diseminacije rezultata projekta nastavnicima, rukovodećem osoblju i ostalom osoblju u području obrazovanja odraslih. Troškovi organizacije takvih seminara sudionicima se mogu nadoknaditi dodjeljivanjem financijske potpore za Stručno usavršavanje u okviru programa Grundtvig, pod uvjetom da je seminare u ovu svrhu odobrila nacionalna agencija.
Mogu se prijaviti: ustanove koordinatori u ime konzorcija.
Centralizirana aktivnost. Prijave se podnose Izvršnoj agenciji EK.
Najviši doprinos EU projektima može iznositi 300.000,00 EUR. Najviša financijska potpora za sve partnere iz trećih zemalja zajedno je 25.000,00 EUR povrh gore navedenog iznosa. Najviša financijska potpora EU iznosi 75%.