Natječaj

Search form

Grundtvig obrazovna partnerstva

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
21.02.2013.
Status: 
Budžet: 
N/A
Kratak opis natječaja: 

Grundtvig obrazovno partnerstvo je okvir za praktičnu suradnju ustanova koje djeluju u području obrazovanja odraslih u najširem smislu: formalnom, neformalnom i informalnom. U usporedbi s multilateralnim projektima programa Grundtvig koji su uglavnom velikog opsega i više orijentirani na „proizvod” ili ishod, partnerstva su više orijentirana na postupak i cilj im je prije svega povećati sudjelovanje manjih ustanova koje u svoje obrazovne aktivnosti žele uključiti europsku suradnju.
U Grundtvig obrazovnom partnerstvu, predavači i odrasle osobe iz najmanje tri države koje sudjeluju u Programu zajedno rade na jednoj ili više tema od zajedničkog interesa sa svim ustanovama koje sudjeluju u partnerstvu. Takva razmjena iskustava, praksi i metoda doprinosi podizanju svijesti o europskim kulturalnim, društvenim i gospodarskim različitostima kao i boljem razumijevanju područja od zajedničkog interesa u obrazovanju odraslih.
Jedna od ustanova koje sudjeluju u partnerstvu mora biti koordinator. Prijavitelje se savjetuje da već pri prijavi navedu koji će od partnera dobrovoljno preuzeti ulogu zamjenskog koordinatora ukoliko prvotno dogovoreni koordinator bude odbijen pri odabiru.
Ustanove koje sudjeluju u partnerstvu potiče se na nadzor i vrednovanje njihovih međunarodnih aktivnosti te povezivanje s inicijativama u njihovoj lokalnoj zajednici. Ustanove se također potiče na suradnju s ustanovama i tijelima na nacionalnoj razini kako bi osigurale dobru osnovu za svoje ideje i aktivnosti, te pristupile kanalima za diseminaciju. To će povećati vrijednost međunarodne razmjene, promicati kolanje dobre prakse i tako osigurati veći učinak rezultata.
Financijska potpora dodjeljuje se za sljedeće aktivnosti:
• partnerske sastanke i seminare za sve ustanove uključene u partnerstvo
• razmjene osoblja i odraslih učenika koji su uključeni u projektne aktivnosti
• razmjene iskustava i dobre prakse svim primjerenim sredstvima, posebno korištenjem informacijske i komunikacijske tehnologije (npr. mrežnih stranica, elektronske pošte, video konferencija)
• izradu tehničkih predmeta, crteža i umjetničkih predmeta povezanih sa projektom
• terenski rad, projektno istraživanje, itd.
• pripremu nastupa (npr. kazališnih predstava, mjuzikala, itd.)
• jezičnu priprema osoba uključenih u partnerstvo kako bi se osigurala potrebna jezična kompetencija iz područja radnog jezika partnerstva
• suradnju s ostalim projektima u srodnim tematskim područjima (posebno partnerstvima, projektima i mrežama u okviru programa Grundtvig) te razmjenu iskustava s ostalim regionalnim ustanovama itd., uključujući mobilnost vezanu za primjenljiva događanja koja organiziraju te ustanove
• aktivnosti samovrednovanja
• organizaciju izložbi, izradu i diseminaciju informativnog materijala ili materijala o aktivnostima suradnje
• diseminaciju projektnih iskustava i ishoda.
U Grundtvig obrazovnim partnerstvima koja su usmjerena na sudjelovanje odraslih učenika, učenike treba aktivno uključivati u projekt i što je više moguće poticati njihovu mobilnost. Partnerstva iz kategorije s najviše mobilnosti, tj. partnerstva s najmanje 24 „mobilnosti” moraju uključivati mobilnost najmanje 16 različitih odraslih učenika.
Obrazovna partnerstva koja su usmjerena na upravljanje obrazovanjem odraslih i/ili na nastavne metode pružaju nastavnicima, predavačima i ostalom osoblju uključenom u obrazovanje odraslih mogućnost razmjene iskustava i informacija, mogućnost zajedničkog razvijanja metoda i pristupa koji zadovoljavaju njihove potrebe, kao i mogućnost testiranja i upotrebe novih organizacijskih i pedagoških pristupa.
U svakom slučaju projekti mogu uključivati suradnju s tijelima lokalne zajednice, kao što su lokalne vlasti, socijalne službe, udruge i poduzeća.
Gdje je to moguće, posebna se pažnja daje uključivanju osoba iz socijalno osjetljivih skupina.
Mogu se prijaviti: sve ustanove koje se bave obrazovanjem odraslih u formalnom, neformalnom i informalnom smislu.