Natječaj

Search form

Grundtvig popratne mjere

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
31.01.2013.
Status: 
Budžet: 
150.000,00 € godišnje
Kratak opis natječaja: 

Cilj je podrška raznim aktivnostima koje nisu formalno prihvatljive u okviru glavnih aktivnosti programa Grundtvig, no jasno doprinose postizanju ciljeva programa. Ciljevi popratnih mjera jesu:
• podizanje svijesti predmetnih ciljnih skupina ili opće javnosti o važnosti europske suradnje u području obrazovanja odraslih /učenja odraslih u generalnom smislu
• pomoć u poboljšanju provedbe programa Grundtvig, posebno kroz aktivnosti za usavršavanje i analize
• u najvećoj mjeri povećati učinak europske suradnje u području obrazovanja odraslih pomoću diseminacije i isticanja rezultata i metoda te suradnje
• jačanje međusektorske sinergije između aktivnosti Programa za cjeloživotno učenje, primjerice oko aktivnosti koje okupljaju projekte koji se financiraju iz sektorskih programa Grundtvig, Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci itd. o određenim temama
• provođenje aktivnosti koje se posebno odnose na vidove politike u kojima ulogu ima program Grundtvig, što posebno uključuje provedbu aktivnosti nakon završetka projekata, sukladno „Akcijskom planu za obrazovanje odraslih”/Action Plan on Adult Learning, kao i transverzalne politike, posebno promicanje jednakosti između žena i muškaraca, integraciju osoba s invaliditetom i ostalih osoba s posebnim potrebama, te promicanje interkulturalnoga obrazovanja i borbu protiv rasizma
• provođenje ostalih aktivnosti usmjerenih na određene teme, ciljne skupine ili kontekste, opravdane potrebama aktualnoga stanja u obrazovanju odraslih u zemljama sudionicama.
Aktivnosti koje se podupiru uključuju npr.:
• organizaciju konferencija i seminara o europskoj suradnji u obrazovanju odraslih
• aktivnosti za podizanje svijesti poput ciljanih promidžbenih i informativnih kampanja, natjecanja itd.
• uspostavljanje i učvršćivanje europskih tijela poput udruženja, posebno kao sredstva diseminacije i razmjene informacija i iskustava o inovativnim inicijativama
• izradu, tiskanje i diseminaciju proizvoda i procesa proizašlih iz suradnje (dokumenti, publikacije, nastavni moduli, video materijal, CD-ROM-ovi, inovativne metode, organizacijske mjere u ustanovama, obrazovne strategije). Posebno će se poticati diseminacija kroz mreže tijela koje uključuju aktere iz predmetnoga područja s potencijalom za prijenos takvih informacija.
• nastava s materijalima koji se odnose na europske teme
• organizacija aktivnosti osposobljavanja osoba koje su u svojim ustanovama odgovorne za europsku suradnju
• publikacije koje se odnose na europsku obrazovnu suradnju u području obrazovanja odraslih, uključujući analize strategija za internacionalizaciju obrazovanja, provedbu programa i uklanjanje prepreka
• komparativno istraživanje društvenih aktivnosti/action-research u području obrazovanja odraslih.
Dodijeljena financijska sredstva ne obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:
• aktivnosti koju su formalno valjane u okviru nekog drugog dijela potprograma Grundtvig ili Programa za cjeloživotno učenje
• istraživačke aktivnosti.
Može se prijaviti: ustanova koordinator u ime konzorcija.
Centralizirana aktivnost. Prijave se podnose Izvršnoj agenciji EK.
Najviša financijska potpora EU iznosi 75%.