Natječaj

Search form

Grundtvig posjeti i razmjene osoblja uključenog u obrazovanje odraslih (Visits and Exchanges for Adult Education Staff – VIS)

Referenca: 
EAC/S07/12
Status: 
Budžet: 
N/A
Kratak opis natječaja: 

Cilj ove aktivnosti je potpora poboljšanju kvalitete obrazovanja odraslih u najširem smislu (formalnom, neformalnom i informalnom) tako što se sadašnjem ili budućem osoblju zaposlenom u tom području, ili osobama koje su uključene u stručno usavršavanje toga osoblja, omogućava radni posjet državi koja sudjeluje u Programu za cjeloživotno učenje, uz uvjet da to nije država u kojoj obično žive ili rade. Na taj se način sudionike potiče na stjecanje šire perspektive obrazovanja odraslih u Europi, te da ovisno o svrsi posjeta, unaprijede praktične vještine podučavanja/vođenja/savjetovanja/upravljanja i/ili podupru rad ustanove domaćina svojom stručnošću u području podučavanja, upravljanja ili drugih srodnih aktivnosti.
Posjeti se mogu provoditi pojedinačno ili u manjim skupinama, ako je to primjereno predmetnom posjetu (u tom slučaju predaje se zasebna prijava za svakog sudionika). Posjeti mogu biti jednostrani ili u sklopu razmjene između ustanova. Po potrebi jedna financijska potpora može obuhvatiti posjete u nekoliko ustanova.
Napomena: i) Iako poželjan popratni učinak posjeta ove vrste može biti buduća suradnja organizacije sudionika i inozemne(ih) organizacije(a) koje je posjetio, prijave kojima je to primarna svrha treba podnijeti u okviru aktivnosti „Pripremni posjeti” programa Grundtvig (pogledajte predmetne stranice Vodiča). ii) Potpore za sudjelovanje na seminarima formalnog stručnog usavršavanja dostupne su u okviru aktivnosti „Stručno usavršavanje osoblja uključenoga u obrazovanje odraslih” programa Grundtvig (pogledajte predmetne stranice ovoga Vodiča). iii) Uzmite u obzir da je duža mobilnost (13 punih tjedana ili duže) obično formalno prihvatljiva kod aktivnosti „Asistenti” programa Grundtvig (pogledajte predmetne stranice Vodiča).
Aktivnosti posjeta za koji se dodjeljuje financijska potpora moraju biti vezane uz stručne aktivnosti kandidata u bilo kojem vidu obrazovanja odraslih, što može primjerice biti povezano s:
• održavanjem nastave u ustanovi za obrazovanje odraslih
• proučavanjem vidova obrazovanja/podučavanja odraslih u državi domaćinu kao što su: sadržaj i izvedba obrazovanja odraslih (sadržaj seminara i nastavne metode), metode usvojene kako bi se povećale mogućnosti za pristup obrazovanju odraslih, upravljanje obrazovanjem odraslih (upravljanje na lokalnoj i regionalnoj razini, administrativni poslovi i upravljanje ustanovama, izrada proračuna, osiguranje kvalitete, itd.), službe podrške kao što su savjetovališta i profesionalna orijentacija, osmišljavanje shema za obrazovanje odraslih koje se zasnivaju na lokalnoj zajednici, itd.
• proučavanje i/ili pružanje stručnog mišljenja o vidovima obrazovanja odraslih koji se odnose na sustave/politike, uključujući sve vrste strateških pitanja, modela financiranja, razvoja indikatora i mjerila (benchmarking) itd.
• pohađanje manje formalnih oblika usavršavanja nastavnog osoblja u obrazovanju odraslih, kao što su razdoblja praćenja rada (job shadowing) u ustanovi za obrazovanje odraslih odnosno javnoj ili nevladinoj ustanovi koja se bavi obrazovanjem odraslih (financijske potpore za sudjelovanje na seminarima formalnog stručnog usavršavanja dostupne su u okviru aktivnosti „Stručno usavršavanje osoblja uključenog u obrazovanje odraslih” programa Grundtvig - pogledajte predmetne stranice ovoga Vodiča)
• sudjelovanje na konferenciji ili seminaru, ako je izražena velika dodana vrijednost za kandidata, a time i za matičnu ustanovu, uključujući i skupove na europskoj razini o obrazovnim partnerstvima programa Grundtvig i tematska događanja o programu Grundtvig u organizaciji Europske komisije.
Mogu se prijaviti: pojedinci koji pripadaju jednoj od kategorija opisanih u nastavku pod „Specifični kriteriji formalne prihvatljivosti”. Prijava se obično predaje preko matične ustanove koja mora biti pravna osoba, no u slučaju da matične ustanove nema, prijava se može podnijeti izravno nadležnoj nacionalnoj agenciji.