Natječaj

Search form

Grundtvig radionice

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
21.02.2013.
Status: 
Budžet: 
N/A
Kratak opis natječaja: 

Cilj ove aktivnosti je omogućiti sudionicima u obrazovanju odraslih sudjelovanje na radionicama (događanja za učenje i seminari) koje se održavaju u drugoj europskoj zemlji sudionici Programa za cjeloživotno učenje. To je novi oblik mobilnosti koja se nudi sudionicima u obrazovanju odraslih u sektorskom programu Grundtvig u okviru Programa za cjeloživotno učenje.
Radionice okupljaju pojedince ili manje skupine polaznika iz nekoliko zemalja u svrhu inovativnog multinacionalnog iskustva učenja koje je primjenljivo na njihov osobni razvoj i potrebe za učenjem. Polaznike se također potiče da svoju stručnost i saznanja aktivno podijele s ostalima. Svrha radionica nije pružiti napredno strukovno osposobljavanje.
Svaka se radionica sastoji od najmanje 10 i najviše 20 polaznika iz različitih zemalja od one u kojoj se odvija radionica, koje financira program Grundtvig. Najviše jedna trećina sudionika može potjecati iz iste zemlje. Polaznici trebaju biti iz najmanje 3 različite zemlje, isključujući zemlju u kojoj se odvija radionica. Državljani zemlje u kojoj se odvija radionica zadovoljavaju formalne uvjete sudjelovanja na radionicama, no ne može ih se financirati iz programa Grundtvig i ne mogu sačinjavati više od jedne trećine ukupnih sudionika radionice.
Mogu se organizirati radionice na bilo koju temu primjenljivu na ciljeve programa Grundtvig. Predviđa se da će organizatori radionica najčešće odabrati sljedeće teme:
- ekološki osviješteno ponašanje, numerička pismenost, pismenost, zdravstveno obrazovanje, aktivno starenje, međugeneracijsko učenje, digitalna kompetencija, učenje u obitelji, integracija migranata, ravnopravnost spolova, vizualne umjetnosti, glazba, kreativnost i ostale teme koje ne ovise previše o kompetenciji vezanoj za strane jezike
- učenje jezika, posebno osoba koje žele izgraditi temeljnu kompetenciju (ili poboljšati kompetencije u specijaliziranim područjima) iz jezika zemlje u kojoj se organizira radionica, posebno ako se radi o jeziku male rasprostranjenosti i male uporabe
- grupe za raspravu o temama od zajedničkog europskoga interesa, kako bi se među odraslima potaknuo veći interes za europska pitanja
- aktivno građanstvo i interkulturalni dijalog.
Prijave koje se odnose na aktivnosti usavršavanja nastavnika ili seminari za usavršavanje osoblja koje se bavi obrazovanjem odraslih nisu formalno prihvatljive.
Katalog odobrenih radionica za razdoblje 1.9.2013.-31.8.2014. bit će dostupan kako bi potencijalnim polaznicima pomogao pri pronalasku mogućnosti za učenje koje ih zanimaju. Međutim, od organizatora radionica očekuje se da nakon odobravanja radionice široko oglašavaju kako bi se osigurao primjeren broj polaznika.
Ova je aktivnost otvorena svim ustanovama koje žele organizirati aktivnosti za sudionike u obrazovanju odraslih.
Prijavu za financijsku potporu organizacije radionice treba podnijeti nacionalnoj agenciji zemlje organizatora radionice, a sama radionica treba se odvijati u toj zemlji.
Financijska potpora Grundtvig odnosi se na organizaciju radionice i financiranje sudjelovanja polaznika, uključujući putne i životne troškove.
Organizator radionice polaznicima organizira boravak te im pokriva putne i životne troškove. Lokalne organizacije za obrazovanje odraslih mogu odraslim osobama pomagati prilikom pripreme prijave.
Organizator radionice odabire kandidate sukladno smjernicama utvrđenima u prijavi nacionalnoj agenciji. Što se tiče polaznika, posebna će se pažnja posvetiti uključivanju osoba iz osjetljivih društvenih grupa koje imaju manje prilika, osoba s margina društva, posebno onih koje su obrazovanje napustile prije stjecanja osnovnih kvalifikacija kako bi se tim društvenim grupama pružila alternativna prilika za pristup obrazovanju odraslih.
Mogu se prijaviti:
• organizator radionice: bilo koja organizacija koja je pravna osoba i može dokazati sposobnost učinkovite organizacije ovakve radionice.
• polaznici: odrasle osobe, posebno pripadnici osjetljivih grupa, iz zemalja koje sudjeluju u Programu, bez obzira da li su već uključeni u obrazovanje odraslih, sukladno uvjetima: odrasle osobe koje podnose prijavu za sudjelovanje u radionici trebaju imati najmanje 18 godina te biti:
- državljani zemlje sudionice Programa za cjeloživotno učenje
- državljani neke druge zemlje redovno upisani u škole, visoka učilišta, ustanove za strukovno osposobljavanje ili ustanove za obrazovanje odraslih u državi sudionici Programa, odnosno oni koji su zaposleni ili žive u zemlji sudionici Programa, sukladno uvjetima koje određuju pojedine države sudionice Programa, uzevši u obzir prirodu Programa (pogledajte mrežne stranice nadležne nacionalne agencije).