Natječaj

Search form

Grundtvig – stručno usavršavanje osoblja koje se bavi obrazovanjem odraslih (IST)

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
17.09.2013.
Status: 
Budžet: 
N/A
Kratak opis natječaja: 

Cilj ove aktivnosti je pružiti potporu poboljšanju kvalitete cjeloživotnog učenja tako da se osobama koje rade u području obrazovanja odraslih u najširem smislu, ili osobama koje se bave njihovim usavršavanjem, omogući seminar za stručno usavršavanje izvan zemlje u kojoj obično žive ili rade. Na taj se način sudionike potiče na poboljšanje praktičnih vještina iz podučavanja, vođenja, savjetovanja ili upravljanja, te na stjecanje šireg razumijevanja obrazovanja odraslih u Europi. Dotični seminar treba imati jako europsko usmjerenje s obzirom na profil predavača i sudionika.
Stručno usavršavanje za koje se dodjeljuju potpore treba biti povezano sa stručnim aktivnostima kandidata u bilo kojem vidu obrazovanja odraslih (formalnom, neformalnom ili informalnom). Navedeno može uključivati:
- sadržaj i provođenje obrazovanja odraslih, posebno sadržaj predmeta i metode podučavanja
- pristup mogućnostima učenja za odrasle, posebno za osjetljive socijalne grupe
- upravljanje obrazovanjem odraslih, uključujući upravljanje na lokalnoj i regionalnoj razini, administraciju, osiguranje kvalitete, usluge podrške kao što su savjetovanje i profesionalna orijentacija, razvijanje shema za obrazovanje odraslih koji se temelje na lokalnoj zajednici, itd.
- vidove obrazovanja odraslih povezanih s politikom i sustavom uključujući razne vrste strateških pitanja, modele financiranja, razvoj suradnje između pružatelja usluga u kontekstu „regija za učenje”, indikatorima i mjerilima, itd.
Potpore se dodjeljuju isključivo za sudjelovanje na stručnom usavršavanju primjerenome prijavitelju kako bi ostvario ciljeve predviđenoga osposobljavanja. Stručno usavršavanje treba zadovoljiti potrebne kriterije kvalitete te predstavljati dodanu vrijednost kroz europsku dimenziju predloženog seminara u usporedbi sa usavršavanjem u matičnoj državi prijavitelja.
Prijaviteljima je na raspolaganju internetska (on-line) baza podataka o aktivnostima usavršavanja, poznata kao Baza podataka o usavršavanju Comenius-Grundtvig (Comenius-Grundtvig Training Database) koja im pomaže u pronalaženju usavršavanja koje se financira u okviru ove aktivnosti te koje najbolje odgovara njihovim potrebama za usavršavanjem: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/.
No prijavitelji mogu izabrati stručno usavršavanje koje nije navedeno u bazi podataka pod uvjetom da zadovoljava potrebne kriterije. O tome odlučuje nadležna nacionalna agencija.
Mogu se prijaviti: pojedinci koji pripadaju u jednu od kategorija (prijava se obično podnosi preko matične ustanove koja mora biti pravna osoba, no ukoliko matične ustanove nema, prijava se može podnijeti izravno nadležnoj nacionalnoj agenciji):
1) Pojedinačni prijavitelji trebaju biti:
- državljani zemlje sudionice Programa za cjeloživotno učenje
- državljani neke druge zemlje redovno upisani u škole, visoka učilišta, ustanove za strukovno osposobljavanje ili ustanove za obrazovanje odraslih u državi sudionici Programa, odnosno oni koji su zaposleni ili žive u zemlji sudionici Programa, sukladno uvjetima koje određuju pojedine države sudionice Programa, uzevši u obzir prirodu Programa (pogledajte mrežne stranice nadležne nacionalne agencije).
2) Pojedinačni prijavitelji trebaju biti jedno od navedenog:
- osobe u bilo kojem stadiju karijere koje već rade na određeno ili neodređeno vrijeme u bilo kojem dijelu sektora obrazovanja odraslih (formalnom, neformalnom, informalnom), uključujući volontere kao i formalno zaposlene osobe. Navedeno naročito uključuje:
• nastavnike/predavače za obrazovanje odraslih u najširem smislu (formalnom, neformalnom, informalnom)
• ravnatelje i rukovodeće/administrativno osoblje ustanova/organizacija izravno ili neizravno uključeno u omogućavanje obrazovanja odraslih
• osoblje uključeno u interkulturalno obrazovanje odraslih ili osoblje koje radi s grupama migranata, putnika, radnim migrantima iz pograničnih područja i etničkim zajednicama
• osoblje koje radi s odraslima s posebnim obrazovnim potrebama
• osoblje poput posrednika i socijalnih radnika koji rade s rizičnim skupinama odraslih
• osobe zadužene za savjetovanje ili profesionalnu orijentaciju
• osoblje lokalne ili regionalne uprave koje se bavi obrazovanjem odraslih uključujući i inspekciju
- osobe uključene u usavršavanje osoblja za obrazovanje odraslih
- osobe koje mogu dokazati jasnu namjeru za radom u području obrazovanja odraslih iako je njihovo trenutačno stanje na tržištu rada drugačije (npr. rade u drugom području, umirovljene su, izbivale su iz profesionalnog života zbog obiteljskih obveza, nezaposlene su), bez obzira da li su ranije radile na obrazovanju odraslih
- osobe koje su stekle kvalifikaciju potrebnu za rad u području obrazovanja odraslih i namjeravaju započeti s radom povezanim s obrazovanjem odraslih
- ostalo obrazovno osoblje prema odluci nacionalnih vlasti.
U slučaju osoba koje planiraju započeti karijeru u području obrazovanja odraslih ili se planiraju vratiti u to područje s drugog područja na tržištu rada, nacionalna agencija može dati prednost prijaviteljima koji mogu dokazati da se vrlo skoro (ponovno) uključuju u obrazovanje odraslih.
3) Organizator seminara treba biti organizacija koja se nalazi u zemlji sudionici Programa za cjeloživotno učenje.
4) Seminar za koji se podnosi prijava treba se odvijati u državi sudionici Programa za cjeloživotno učenje u kojoj prijavitelj ne živi te u kojoj nije zaposlen.
5) Financijske potpore za sudjelovanje na jezičnom tečaju tj. stručnom usavršavanju usmjerenom isključivo na razvoj kompetencija iz područja stranog jezika, dodjeljuju se jedino podnositeljima prijava koji zadovoljavaju barem jedan od sljedećih uvjeta:
- prijavitelj je nastavnik koji želi usavršiti manje rasprostranjen jezik koji se malo koristi (pogledajte Glosar nazivlja u I. dijelu ovoga Vodiča)
- prijavitelj podučava predmet koji nije strani jezik pri tome koristeći strani jezik
- podnositelj prijave je na prekvalifikaciji za nastavnika stranog jezika
- prijavitelj sudjeluje u Obrazovnom partnerstvu programa Grundtvig, te treba usavršiti strani jezik u tu svrhu.
Provjerite u nadležnoj nacionalnoj agenciji primjenjuju li se dodatni nacionalni zahtjevi.
Rokovi: 16.1.2013.; 30.4.2013.; 17.9.2013.