Natječaj

Search form

Grundtvig volonterski projekti za starije

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
28.03.2013.
Status: 
Budžet: 
N/A
Kratak opis natječaja: 

Grundtvig volonterski projekti za starije podupiru bilateralna partnerstva i razmjene starijih volontera između ustanova koje se nalaze u dvije države sudionice Programa za cjeloživotno učenje.
Svrha Programa za cjeloživotno učenje je ponuditi razne vrste obrazovnih mogućnosti ljudima svih dobi, kako bi se olakšalo formalno, neformalno ili informalno učenje. Volontiranje se sve više prepoznaje kao vrlo vrijedno iskustvo informalnoga učenja ljudi svih dobi. Posebno se prepoznaje kao način pružanja novih mogućnosti za učenje starijim građanima Europe, čime se promiče proces aktivnoga starenja i naglašava doprinos starijih osoba našim društvima. Stariji građani su zaista bogat izvor mudrosti i iskustva iz čega bi društvo trebalo dobivati puno veće koristi od onoga što je u prošlosti obično bio slučaj. Stoga ova aktivnost starijim građanima Europe nudi novi oblik mobilnosti i omogućava im učenje, podjelu znanja i iskustva u nekoj drugoj europskoj zemlji.
Termin „volontiranje” odnosi se na sve oblike volonterskih aktivnosti bez obzira da li su formalne ili informalne. Provodi se slijedom nečije slobodne volje, izbora i motivacije. Ne razmatra se financijska korist. Koristi ostvaruje sam volonter, zajednica i društvo u cjelini. Također je sredstvo kojim se pojedinci i udruženja bave ljudskim i društvenim potrebama i zabrinutošću zbog njih, ili potrebom za zaštitom okoline. Često se provode uz potporu neprofitnih organizacija ili inicijativa koje se zasnivaju na lokalnoj zajednici. Ove volonterske aktivnosti dodaju vrijednost društvu, no ne zamjenjuju stručne i plaćene zaposlenike.
Ovaj oblik mobilnosti također jača suradnju organizacija koje upućuju i ugošćuju volontere. Također omogućava da se programu Grundtvig pridruže nove vrste organizacija, obogate svoj rad razmjenom dobre prakse i stvore međusobnu održivu europsku suradnju.
Ova aktivnost slijedi međusobno povezane ciljeve od jednake važnosti u nastavku:
1. omogućiti starijim građanima volontiranje u drugoj europskoj zemlji vezano za bilo koju vrstu neprofitne aktivnosti, što je oblik informalne (i obostrane) aktivnosti učenja (učenja/podjele znanja)
2. zahvaljujući razmjeni volontera stvoriti trajnu suradnju između ustanova koje ugošćuju ili upućuju volontere vezano za određenu temu ili ciljanu grupu.
Očekivani ishodi:
• za volontere:
1) povećati osobne, jezične, društvene i interkulturalne vještine i kompetencije
2) doprinijeti razvoju i provedbi neprofitnih aktivnosti, te šire od toga doprinijeti zajednici kao aktivan građanin
3) stjecati/razviti/prenijeti određene vještine povezane sa zadatkom (ishode učenja i razvijanja kompetencija koje volonteri steknu tijekom razdoblja mobilnosti će ustanove sudionice primjereno priznati tj. potvrdit će informalno učenje),
• za ustanove koje ugošćuju ili upućuju volontere te za lokalne zajednice u kojima volonteri provode svoje razdoblje mobilnosti u inozemstvu:
1) razmjena i uzajamno stjecanje iskustva, znanja i dobre prakse
2) razvoj europske suradnje vezano za određenu temu
3) jače izražen europski pogled.
Bilateralna i recipročna suradnja:
Projekti trebaju uključivati dvije ustanove, tj. po jednu sudionicu projekta iz dvije države sudionice Programa za cjeloživotno učenje. Jedna država treba biti članica EU. Očekuje se da tijekom razdoblja financijske potpore svaka ustanova pošalje 2-6 volontera te da ugosti 2-6 volontera. Najmanjim brojem smatraju se dva volontera. Ustanove smiju slati/ugošćivati više od 6 volontera, no to neće dovesti do povećanja financiranja iz programa Grundtvig. Volonteri se mogu kretati grupno ili pojedinačno. Ako se nakon dvogodišnjeg razdoblja financiranja dodijeli još jedna financijska potpora kako bi se razmjena u okviru projekta nastavila, potrebno je uključiti druge volontere (pojedinac može sudjelovati kao volonter samo jednom u razdoblju od tri godine). Upućivanje i ugošćivanje volontera se može odvijati istovremeno, no to nije obavezno.
Profil volontera:
Aktivnost je otvorena svim odraslim građanima starijima od 50 godina (proučiti „Specifični kriteriji formalne prihvatljivosti” u Vodiču). Posebna će se pažnja posvetiti poticanju sudjelovanja volontera iz osjetljivih socijalnih grupa i etničkih manjina, čime se pomaže u jačanju njihove integracije u Europi i borbi protiv rasizma i ksenofobije. Potiče se jednakomjerno sudjelovanje oba spola.
Očekuje se da će u mnogim slučajevima volonteri biti iskusni lokalni volonteri što će ojačati razmjenu iskustva među organizacijama koje ugošćuju i upućuju volontere. Međutim, to nije obavezno, pa volonteri mogu biti osobe koje žele volontirati po prvi put.
Profil ustanova koje upućuju i ugošćuju volontere te volonterske aktivnosti:
Svaka ustanova smije slati ili ugostiti volontere pod uvjetom da može prikazati potrebne kapacitete da to provede učinkovito. Međutim, treba napomenuti sljedeće:
- aktivnosti u koje će biti uključeni volonteri trebaju biti neprofitne i pružiti stvarne mogućnosti učenja, bez obzira da li volonteri uče formalno, neformalno ili (najčešće) informalno, volonteri ne bi trebali samo promatrati aktivnosti partnerske ustanove, već u njima aktivno sudjelovati.
- od ustanova koje upućuju i ugošćuju volontere se očekuje da kao projektni partneri kroz razmjenu volontera izgrade trajnu suradnju vezanu za određenu temu/aktivnost/ciljnu skupinu. Dakle, trebaju imati sličan profil ili se međusobno nadopunjavati. Iz istoga razloga volontere trebaju uputiti i ugostiti ustanove koje su projektni partneri.
Trajanje aktivnosti:
Aktivnost volontiranja u drugoj zemlji se provodi u neprekinutom razdoblju od 3-8 tjedana (tj. najmanje 21 dan uključujući putovanje), ali ne uključuje faze potrebne za pripremu i razgovore nakon povratka. Najmanje trajanje iznosi tri tjedna. Razdoblje volontiranja može biti duže od 8 tjedana, no to neće dovesti do povećanja iznosa financiranja iz programa Grundtvig. U prijavi treba jasno opisati same volonterske aktivnosti kao i aktivnosti vezane za pripremu i razgovore nakon povratka.
Mogu se prijaviti:
• Ustanove koje šalju i ugošćuju volontere: bilo koja ustanova koje je pravna osoba ako su volonterske aktivnosti neprofitne.
• Volonteri: odrasle osobe starije od 50 godina, bez obzira jesu li već uključeni u obrazovanje odraslih, mogu se prijaviti ustanovama koje sudjeluju u Volonterskim projektima za starije programa Grundtvig kako bi postali volonteri (proučiti „Specifični kriteriji formalne prihvatljivosti” u Vodiču).