Heating system for clean living in Timisoara

Search form

Heating system for clean living in Timisoara
O projektu: 

Postojeći sustav daljinskog grijanja opskrbljuje više od 224 360 stanovnika, što predstavlja 73% stanovništva, kao i većinu javnih ustanova i uslužnih djelatnosti. U pokušaju da se smanje emisije NOx i SO2 i poveća energetska učinkovitost, u sklopu projekta provoditi će se radovi:
opremanje dva kotlova u CET Centar (58,15 MWt i 116,3 MWt respektivno);
-nadogradnja triju parnih kotlova na lignit u CET Jug (toplinski kapacitet 100 t / h);
- ugradnja jedinice za odsumporavanje u CET Jug;
- opremanje transportnih pumpi u dva pogona;
- postavljanje online opreme za praćenje (hot kotlovi i parni kotlovi);
- ugradnja četiri nova pretvarača frekvencije.

Prijavitelji: 

Ministry of Environment,

Rumunjska

Aktivnosti: 

modernizacija i zaštita okoliša

Iznos ugovora: 
58,346,700 €
EU sufinanciranje: 
27.131.200,00 € (46,5%)
Program: 
Sektor: