Natječaj

Search form

Identifikacija i kartiranje morskih staništa

Referenca: 
KK.06.5.1.02
Datum objave: 
03.08.2017.
Datum završetka natječaja: 
18.09.2017.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Podaci o ugovarateljskom tijelu: 
Kratak opis natječaja: 
Svrha (cilj) Poziva je identificirati i kartirati obalna i pridnena morska staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom te izraditi cjelovitu kartu obalnih i pridnenih morskih staništa u hrvatskom obalnom moru i epikontinentalnom pojasu.

Jedini Prijavitelj u sklopu ovog Poziva je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP).

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda u okviru ovog Poziva je 85.000.000,00 HRK.

Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi 100.000.000,00 HRK.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.