INDIGO GREEN

Search form

INDIGO GREEN
O projektu: 
Projektom „INDIGO GREEN“ pomoći će se dugotrajno nezaposlenim osobama te nezaposlenim osobama s invaliditetom da kroz programe samoosnaživanja te edukaciju iz područja poljoprivrede postanu konkurentniji na tržištu rada Varaždinske županije. 
Korisnici projekta INDIGO GREEN će u tijeku trajanja projekta proći sveobuhvatan program edukacija, koji se sastoji od dvije komponente: osobne te praktične. Samu edukaciju će provoditi stručni partneri u projektu, a program je zamišljen tako da korisnici po završetku aktivnosti ovladaju novim znanjima i vještinama te se osobno osnaže kako bi postali konkurentniji na tržištu rada odnosno odvažili se na samozapošljavanje.
Prijavitelji: 

Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o.

Partneri: 

Grad Varaždin – Upravni odjel za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju
Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područna služba Varaždin
Gradska tržnica Varaždin
Turistička zajednica grada Varaždina
Udruga „Anđeli čuvari grada Varaždina“
Udruga „Njezina druga šansa'

Aktivnosti: 

Aktivnosti koje će biti provedene u okviru projekta su: 

  • Anketiranje/evaluacija i selekcija članova ciljnih grupa 
  • Pružanje psiho-socijalne podrške i osnaživanje za uključivanje na tržište rada (individualne i grupne radionice za pružanje psiho-socijalne podrške i osnaživanje, radionice „životnih vještina“, individualna savjetovanja i grupne radionice – priprema za (samo) zapošljavanje)
  • Edukacija kroz četiri modula u području poljoprivrede (osnove poduzetništava u poljoprivredi – za sve polaznike (20-30), uređenje krajolika (dvorišta i okućnica) - za 7 do 10 polaznika,  uzgoj cvijeća - za 7 do 10 polaznika, uzgoj povrća - za 7 do 10 polaznika)
Trajanje: 
12 mjeseci
Iznos ugovora: 
158.000,86 €
EU sufinanciranje: 
94,42%