Info dani o mogućnostima korištenja EU strukturnih i investicijskih fondova

Search form

Info dani o mogućnostima korištenja EU strukturnih i investicijskih fondova

Kategorija: 
Trajanje: 
22. svibnja 2015. godine s početkom u 11:00 sati
Mjesto: 
Hotel Adria, Radnička ulica 46, Dubrovnik
Ciljana skupina polaznika: 
Svi zainteresirani
Kontakt: 
Tatjana Božinović Filipović
tel: 020/312095
e-mail: tbozinovic@hgk.hr