Informativne i komunikacijske aktivnosti

Search form

Program: 
Kratki opis: 

Ova nova komponenta će sufinancirati projekte povezane s komunikacijom i podizanjem svijesti o okolišu, zaštiti prirode ili pitanjima zadržavanja bioraznolikosti kao i projekte povezane s prevencijom šumskih požara (podizanje svijesti, specijalni treninzi).
Primarni cilj: diseminirati informacije i podizati svijest o pitanjima vezanima za okoliš, uključujući prevenciju šumskih požara, te pružanje podrške popratnim mjerama kao što su informacijske i komunikacijske aktivnosti i kampanje, konferencije i treninzi, uključujući treninge o sprječavanju šumskih požara.