Natječaj

Search form

Informiranje, savjetovanje i sudjelovanje predstavnika poduzetnika

Referenca: 
VP/2013/003
Datum objave: 
23.04.2013.
Datum završetka natječaja: 
24.06.2013.
Status: 
Budžet: 
7.250.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Svrha ovog natječaja je financiranje operacija usmjerenih na razvoj zaposlenika u poduzećima - što znači mehanizme koji uključuju: informiranje, savjetovanje i sudjelovanje, kroz koje predstavnici radnika mogu ostvariti utjecaj na odluke koje treba poduzeti unutar tvrtke, to se posebno odnosi na podizanje svijesti i doprinose primjeni europskog prava i politike u tom području.

Prihvatljive aktivnosti su:
- Konferencije, seminari, kratki treninzi, priručnici, razmjene informacija i dobrih praksi u obavljanju djelatnosti predstavnika radnika i / ili poslodavaca;
- Analiza radova o kvantitativnim, kvalitativnim aspektima i rezultatima o temama vezanim za zastupanje radnika i poslodavaca i temama socijalnog dijaloga na razini poduzeca u kontekstu transnacionalne suradnje;
- Web stranice, publikacije, bilteni i drugi načini za pružanje informacija.

Prihvatljivi prijavitelji:
- Podnositelj zahtjeva mora imati sjedište u jednoj od država članica EU.
- Suradnici moraju imati svoje sjedište u jednoj od država članica EU ili država kandidata.
- Prijavitelji moraju biti pravne osobe.
- Prijavitelji mogu biti socijalni partneri na svim razinama, poduzetnici, Europska radnička vijeća.

Maksimalno sufinanciranje Europske komisije je do 80% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Za 2012 godinu uobičajena veličina dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosila je 148.000,00 €.
Maksimalno trajanje projekta je 12 mjeseci.

Izvor: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=376&furth...

Dokumenti: