Natječaj

Search form

Inovacije novoosnovanih MSP

Referenca: 
KK.03.2.2.01.
Datum objave: 
09.05.2016.
Datum završetka natječaja: 
31.12.2016.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
22.800.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Sredstva natječaja namijenjena su financiranju projekata koji doprinose razvoju potpomognutih novoosnovanih tvrtki te uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate. Također, sredstva se dodjeljuju stvaranju novih, inovativno orijentiranih tvrtki s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju njihovih proizvoda i usluga. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Na natječaju mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe koje:

 • su neuvršteni MSP-ovi koja spadaju u mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014,
 • su osnovane najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave,
 • nisu raspodijelile dobit i nisu osnovane spajanjem.
Prihvatljive aktivnosti: 

1. Prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta – (provodi se samostalno ili na temelju ugovora za uslugu po komercijalnim uvjetima), a predstavlja dovršetak inovacije (proizvod/usluga) skoro spremne za tržište koja sadržava ključne funkcionalnosti (Minimalno održiv proizvod - MVP), za koju je već iskazan inicijalni interes tržišta i/ili ima prve kupce, uključujući i inkrementalne inovacije na postojećim proizvodima/uslugama u svrhu stvaranja novih verzija za nova tržišta. Uključuje sljedeće podaktivnosti: 

 • Prilagodba i dovršetak inovacije (proizvod/usluga) zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju, 
 • Prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika,
 • Revizija Studije izvedivosti, 
 • Demonstracija i evaluacija inovacije u operativnom okruženju, 
 • Dizajn proizvoda, 
 • Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom. 
2. Komercijalizacija rezultata istraživanja i razvoja (priprema lansiranja proizvoda/usluge) koja uključuje sljedeće: 

 • Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju, 
 • Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe, 
 • Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima, 
 • Verifikacija poslovnog modela/plana, 
 • Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija, 
 • Marketinški plan i revizija poslovnog i marketinškog plana, 
 • Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište,
 • Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja. 
3. Dodatne aktivnosti vezane uz aktivnost 1. i/ili 2.: 

 • Angažman vanjskog visokokvalificiranog i ostalog stručnog osoblja, 
 • Ulaganja u instrumente i opremu, 
 • Ulaganja u poslovanje nastalo izravno i isključivo uslijed projekta (kao npr. plaće osoblja prijavitelja koje je izravno uključeno u rad na projektnim aktivnostima, operativni troškovi i sl.). 
4. Aktivnosti vezane uz ugovorne obveze 

 • Revizija projekta u skladu s poglavljem 7.5 Uputa (ukoliko je primjenjivo), 
 • Promidžba i vidljivost u skladu s poglavljem 7.6 Uputa.
Iznos sufinanciranja:

 • Minimalan iznos sufinanciranja: 150.000,00 kn, 
 • Maksimalan iznos sufinanciranja: 1.500.000,00 kn. 
Stopa sufinanciranja: 

Maksimalan intenzitet potpore iznosi 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip4.53 MB