Institucionalna suradnja između obrazovnih ustanova, organizacija mladih, poduzetnika, lokalnih i regionalnih vlasti i udruga

Search form

Program: 
Kratki opis: 

Institucionalna suradnja između obrazovnih ustanova, organizacija mladih, poduzetnika, lokalnih i regionalnih vlasti i udruga kako bi se potaknuo razvoj i implementacija inovativnih praksi u obrazovanju, usavršavanju, neformalnim aktivnostima mladih te kako bi se promovirala zapošljivost, kreativnost i poduzetništvo. Transnacionalni projekti suradnje neophodni su za poticanje transparentnosti, otvorenosti i izvrsnosti, te olakšavanje razmjene dobre prakse među institucijama. Kako bi se doprinijelo upravljanju i provedbi strategije Europa 2020 i otvorenih metoda koordinacije aktivnosti, ovaj bi potprogram pružio potporu projektima suradnje koji su smjereni na razvoj, prijenos i implementaciju inovativnih metoda obrazovanja, osposobljavanja i prakse. Konačno, omogućila bi se međunarodna suradnja i izgradnja kapaciteta u trećim zemljama.