Natječaj

Search form

Instrument MSP-a — faza 3: pristup novim geografskim tržištima — program ravnopravnog sudjelovanja u prekomorskoj trgovini

Referenca: 
2015/S 252-461136
Datum objave: 
30.12.2015.
Datum završetka natječaja: 
01.03.2016.
Status: 
Tip sredstava: 
Program: 
Regija: 
Budžet: 
2 700 000 EUR
Kratak opis natječaja: 
Izvršna agencija za malo i srednje velika poduzeća pokreće ovaj poziv na podnošenje ponuda za uslugu "pristup novim zemljopisnim tržištima -program ravnopravnog sudjelovanja u prekomorskoj trgovini. Ovaj poziv na natječaj se financira u okviru Horizon 2020 programom rada 2016-2017, 7 dio inovacije MSP 4. 

Aktivnisti malog i srednjeg poduzetništva su podijeljene u 3 faze: 

  • Faza 1- paušalna dodjela 50.000 € za studije izvedivosti; 
  • Faza 2 -je potpora između 500.000 i 2.500.000,00 eura u prosjeku za inovacijske aktivnosti kao što su demonstracije, testiranje, prototipovi, minijaturizacije, dizajn, provjere performansi i tržišne replikacije; 
  • Faza 3 -je podrška za komercijalizaciju financiranih projekata.

Kapitalizirana mala i srednja poduzeća dobivaju ne samo potporu nego i personalizirane inovacijske treninge na temelju njihovih potreba. Uspješan projekt treba postići vrlo visok rezultat jer postoji više od 10.000 prijava godišnje, a samo oko 8% može biti financirano (od čega 75% u fazi 1 i 25% u fazi 2).

Faza 3 treba podržati financiranje malih i srednjih poduzeća da ostvare svoje ambicije pružajući niz usluga: 

  • Organizirati pristup međunarodnim sajmovima u novim zemljopisnim tržištima izvan Unije i Horizon 2020 pridruženih zemalja; 
  • Priprema financija za mala i srednja poduzeća za vrijeme poslovnih aktivnosti na sajmovima

  • Promicati financiranje malog i srednjeg poduzetništva iz faza 1 i 2 na međunarodnoj sceni.

Predviđeni je ukupni maksimalni proračun 2.700.000 eura za izvršenje svih aktivnosti u natječaju, uključujući sve troškove i izdatke te putne troškove i troškove boravka i 225.000 eura za dodatne usluge.

Dokumenti: 
AttachmentSize
EASME-49_EN.zip1.85 MB