Natječaj

Search form

Interaktivna djela

Referenca: 
EACEA/32/2012
Datum objave: 
05.10.2012.
Datum završetka natječaja: 
12.04.2013.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Budžet: 
2.500.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Prihvatljive su aktivnosti u pogledu sljedećih interaktivnih djela:
• Razvoj koncepta (do prve isplative aplikacije) digitalnog interaktivnog sadržaja koji dopunjuje audiovizualni projekt (drama, kreativni dokumentarac ili animacija) specifično razvijenog za jednu od sljedećih platformi: Internet, PC, konzole, ručne uređaje, interaktivnu televiziju
• Ovaj digitalni sadržaj mora sadržavati: znatnu interaktivnost s narativnom komponentom; originalnost, kreativnost i inovaciju naspram već postojećeg; europski komercijalni potencijal
• Samo sljedeći oblici audiovizualnih projekata namijenjenih za komercijalno iskorištavanje mogu biti dopunjeni podnesenim interaktivnim djelima: drama od najmanje 50 minuta, kreativni dokumentarac od najmanje 25 minuta
Natječaj je namijenjen europskim tvrtkama, posebice neovisnim produkcijskim poduzećima.
Maksimalni doprinos EU kreće se između 10.000,00 i 150.000,00 €.
Izvor: http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/independent-producers/interac...