Natječaj

Search form

Interreg CENTRAL EUROPE - 1. poziv na dostavu projektnih prijedloga

Datum objave: 
13.02.2015.
Datum završetka natječaja: 
13.04.2015.
Status: 
Program: 
Regija: 
Budžet: 
80.000.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Program Interreg CENTRAL EUROPE financira se sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) unutar cilja Europske teritorijalne suradnje u sklopu kojeg podupire regionalnu suradnju među zemljama Središnje Europe u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Ovim se programom podupire suradnje između devet srednjoeuropskih zemalja koje su članice Europske unije: Austrije, Češke, Hrvatske, Italije (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Valle d’Aosta i Veneto), Mađarske, Njemačke (Baden-Württemberg, Bavarska, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saska, Saska-Anhalt i Thüringen), Poljske, Slovenije i Slovačke. 

Prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga otvoren je za sve prioritetne osi programa i specifične ciljeve u koje uključujemo: 

Prioritetna os 1: Suradnja na inovacijama kako bi Središnja Europa postala konkurentnija

Specifični ciljevi: 

 • Poboljšanje održivih veza između dionika u inovativnim sustavima s ciljem jačanja regionalnih inovacijskih kapaciteta u Središnjoj Europi, 
 • Unaprjeđenje vještina i poduzetničkih kompetencija s ciljem jačanja ekonomskih i socijalnih inovacija u srednjoeuropskim zemljama.
Prioritetna os 2: Suradnja na strategijama niske razine CO2 u zemljama Središnje Europe 

Specifični ciljevi:

 • Razvoj i implementacija rješenja za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi, 
 • Poboljšanje teritorijalnih strategija i politika namijenjenih ostvarivanju niske razine CO2 i ublažavanju klimatskih promjena, 
 • Unaprjeđenje kapaciteta za planiranje mobilnosti u ulozi niže emisije CO2 u urbanim područjima. 
Prioritetna os 3: Suradnja u području prirodnih i kulturnih resursa za održivi razvoj u Središnjoj Europi 

Specifični ciljevi: 

 • Poboljšanje integriranih kapaciteta za upravljanje okolišem namijenjenih zaštiti i održivom korištenju prirodne baštine i resursa, 
 • Unaprjeđenje kapaciteta za održivo korištenje kulturne baštine i resursa, 
 • Poboljšanje upravljanja okolišem na području funkcionalnih urbanih područja kako bi ona postala prihvatljivija za život. 
Prioritetna os 4: Suradnja u prijevozu s ciljem boljeg povezivanja Središnje Europe 

Specifični ciljevi: 

 • Unaprjeđenje planiranja i koordinacije regionalnih putničkih transportnih sustava s ciljem bolje povezanosti s nacionalnim i europskim transportnim mrežama,
 • Unaprjeđenje koordinacije između dionika u transportu s ciljem povećanja udjela multimodalnih ekoloških rješenja. 
Prihvatljivi prijavitelji:

Na Pozivu mogu sudjelovati:

 • Nacionalna, lokalna i regionalna tijela javne vlasti, 
 • Privatne institucije uključujući i privatna poduzeća koja imaju pravnu osobnost, 
 • Međunarodne organizacije koje unutar nacionalnog zakonodavstva sudjeluju u Programu. 
Iznos sufinanciranja:

Preporučena vrijednost projektnih prijedloga u sklopu prvog Poziva je između 1 i 5 milijuna eura. 

Stopa sufinanciranja:

Sufinanciranje je kategorizirano prema zemljama sudionicima na sljedeći način:

 • Do 85% za prijavitelje iz Hrvatske, Češke, Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije,
 • Do 80% za prijavitelje iz Austrije, Njemačke i Italije, 
 • Do 80% za prijavitelje koji dolaze iz regija izvan programa Central Europe.
Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip6.61 MB