Natječaj

Search form

Interreg Europe - treći poziv

Datum objave: 
01.03.2017.
Datum završetka natječaja: 
30.06.2017.
Status: 
Program: 
Budžet: 
145.000.000,00 eura
Kratak opis natječaja: 

Cilj programa je promicanje razmjene iskustava o tematskim ciljevima među partnerima diljem EU stoga su prihvatljivi prijavitelji i partneri subjekti iz svih članica Unije, Norveške i Švicarske. Program intervencije je podijeljen u četiri prioritetne osi fokusirane na istraživanje, mala i srednja poduzeća, niskougljično gospodarstvo i okoliš. 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Javna tijela (nacionalna, regionalna, lokalna);
 • Institucije/tijela javnog prava (sveučilišta, razvojne agencije, poduzetničke potporne institucije);
 • Privatna neprofitna tijela. 

 Prihvatljive aktivnosti:

 • Jačanje istraživanja, tehnološki razvoj i inovacija;
 • Jačanje konkurentnost malih i srednjih poduzeća;
 • Podrška razvoja gospodarstva s niskom razinom ugljika u svim sektorima;
 • Zaštita okoliša i promicanje resursa učinkovitost. 

 Prihvatljivi troškovi:

 • Troškovi zaposlenog osoblja;
 • Administracija;
 • Putni troškovi i troškovi smještaja;
 • Vanjska ekspertiza i usluge;
 • Oprema. 

Stopa sufinanciranja:  

 • 85% za javna tijela i tijela javnoga prava;
 • 75% za privatna neprofitna tijela/organizacije statusa pravne osobe. 

Izvor: http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/

Dokumenti: