Natječaj

Search form

INTERREG V-B Središnja Europa – treći poziv na dostavu projektnih prijedloga

Datum objave: 
21.09.2017.
Datum završetka natječaja: 
25.01.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Treći poziv na dostavu projektnih prijedloga se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Središnja Europa,financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj te pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020. 

Cilj poziva je poboljšati uvjete za život i rad u srednjoeuropskim gradovima i regijama zajedničkom suradnjom te primjenom pametnih rješenja kroz projekte kojima se ostvaruju specifični ciljevi iz područja inovacija, prelaska na ekonomiju s niskom razinom emisije CO2, zaštite okoliša i poboljšanja transporta.

Raspoloživost sredstava: 60 milijuna eura.