Natječaj

Search form

INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. - Standard+ projekti

Datum objave: 
21.04.2017.
Datum završetka natječaja: 
19.06.2017.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
78.200.000,00 eura
Kratak opis natječaja: 
U provedbi programa slijede se pravila i mjere koje se odnose na provedbu i programiranje ciljeva unutar Kohezijske politike. Program novog financijskog razdoblja fokus stavlja na razmjenu steknutih znanja i iskustava, zatim na daljnje razvijanje i provedbu pilot aktivnosti uz testiranje izvedivosti novih politika, proizvoda i usluga.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri: 

 • Nacionalna, regionalna, ili lokalna javna tijela;
 • Tijela javnoga prava koja su: osnovana s ciljem zadovoljavanja specifičnih potreba općeg interesa (nekomercijalnoga/industrijskoga karaktera); imaju pravnu osobnost te; financiraju se prvenstveno iz javnih izvora (državnog proračuna, proračuna regionalnih i lokalnih tijela), ili su upravljani od strane javnih tijela;
 • Privatna tijela, uključujući tvrtke, koja imaju pravnu osobnost te su operativni posljednje 2 fiskalne godine;
 • Međunarodne organizacije koje djeluju pod talijanskim, ili hrvatskim nacionalnim pravom te su bile operativne posljednje 2 fiskalne godine. 

Standard+ projekti moraju uključivati najmanje 3 partnera (barem 1 po zemlji sudionici koji su bili članovi partnerstva nekog prethodno financiranog projekta).

Prioritetne osi programa:
 • Plave inovacije;
 • Sigurnost i otpornost;
 • Prirodna i kulturna baština;
 • Pomorski prijevoz.  

Prihvatljivi troškovi:

 • Troškovi pripreme; 
 • Troškovi osoblja; 
 • Uredski i administrativni troškovi; 
 • Troškovi putovanja i smještaja;
 • Troškovi vanjske ekspertize i usluga;
 • Troškovi opreme;
 • Troškovi ulaganja malih razmjera u infrastrukturu i građenje. 

Najniži i najviši iznos sufinanciranja:

 • Najniži iznos sufinanciranja - 500.000,00 eura;
 • Najviši iznos sufinanciranja - 1.000.000,00 eura. 

Stopa sufinanciranja: 

 • do 85% prihvatljivih troškova.

Izvor: http://www.italy-croatia.eu/call-proposal

Dokumenti: 
AttachmentSize
Application Package_.zip6.74 MB