Natječaj

Search form

IPA II - Prekogranični program Hrvatska-Srbija (alokacije za 2012. i 2013. godinu)

Referenca: 
EuropeAid/136602/DD/ACT/Multi
Datum objave: 
01.03.2015.
Datum završetka natječaja: 
01.06.2015.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
3.600.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Opći cilj ovog poziva je promicanje održivog razvoja prekograničnog područja kroz učinkovito korištenje gospodarskog potencijala regije temeljem odgovarajuće i prijateljske uporabe prirodnih bogatstava radi očuvanja biološke raznolikosti i pružanja pomoći u poplavljenim područjima u Srbiji i Hrvatskoj. 

Specifični ciljevi:

 • Zaštita i očuvanje prirodnih dobara u prekograničnom području poduzimanjem zajedničkih mjera i povećanjem javne svijesti,
 • Promicanje dobrosusjedskih prekograničnih odnosa između lokalnih zajednica,
 • Pomoć privatnim osobama, privatnom i javnom sektoru u Srbiji i Hrvatskoj s ciljem nastavka obavljanja njihovih normalnih funkcija što je prije moguće, a sve zajedno u sklopu strategije i općeg cilja ovog poziva.
Prihvatljivi prijavitelji:

Da bi bio prihvatljiv na natječaju, podnositelj zahtjeva mora biti:

 • Neprofitna pravna osoba osnovana u sklop privatnog ili javnog prava sa svrhom ispunjenja općih interesa,
 • Osnovana u Hrvatskoj ili Srbiji u vrijeme podnošenja projektnog prijedloga, 
 • Izravno odgovorna za pripremu i upravljanje projektom zajedno s povezanim tijelima i partnerima, 
 • Pripadati jednoj od sljedećih kategorija: tijela regionalne ili lokalne javne vlasti; javne neprofitne organizacije uključujući sveučilišta, fakultete, srednje i osnovne škole; javna poduzeća nadležna za komunalnu infrastrukturu i upravljanje otpadom; agencije zadužene za zaštitu okoliša i prirode; agencije koje se bave hitnim planiranjem te regionalne i lokalne razvojne agencije koje se nalaze u Hrvatskoj. 
Prihvatljive aktivnosti: 

Projektni prijedlozi moraju biti svrstani u jednu od sljedećih mjera: 1.2. Zaštita okoliša ili 1.3. Međuljudski odnosi. Za svaku od ovih mjera, navode se i prihvatljive aktivnosti. 

Prihvatljive aktivnosti unutar Mjere 1.2. (zaštita okoliša): 

 • Prekogranična suradnja između organizacija koje se bave zaštitom okoliša i upravljanjem zaštićenih područja, 
 • Zajednički projekti za razvoj sustava gospodarenja otpadom, 
 • Zajednički projekti za uspostavu sustava za nadzor okoliša, 
 • Zajedničko upravljanje i očuvanje vodnih resursa i poboljšanje kvalitete vode,
 • Identifikacija i čišćenje nekontroliranih odlagališta otpada i razvoj preventivnih mjera, 
 • Izgradnja infrastrukture na regionalnoj razini namijenjene zaštiti okoliša i pripravnosti u hitnim slučajevima, 
 • Izravne radnje vezane za obnovljive izvore energije, 
 • Održavanje informativnih kampanja vezanih za očuvanje okoliša i stanje pripravnosti u hitnim slučajevima.
Prihvatljive aktivnosti unutar Mjere 1.3. (međuljudski odnosi):

 • Dostupnost zdravstvenih usluga,
 • Razvoj prekogranične suradnje između organizacija koje pružaju usluge socijalne skrbi. 
Prihvatljiva područja: 

Pozivom je uključeno programsko područje, s naglaskom na poplavljenim područjima u Hrvatskoj i Srbiji i učinkom na cijelo ovo područje. U Hrvatskoj su to područja Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije i graničnih područja. U Srbiji su to područja Srijema, Južne Bačke, Sjeverne bačke, Zapadne Bačke, Mačve i graničnih područja. 

Iznos sufinanciranja: 

Mjera 1.2.: 

 • Minimalan iznos: 300.000 €,
 • Maksimalan iznos: 600.000 €.
Mjera 1.3.:

 • Minimalan iznos: 300.000 €,
 • Maksimalan iznos: 600.000 €.
Stopa sufinanciranja: 

 • Minimalna stopa: 20% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
 • Maksimalna stopa: 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.


Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip1.41 MB