IPA IV - Lokalna partnerstva za zapošljavanje – FAZA 3

Search form

IPA IV - Lokalna partnerstva za zapošljavanje – FAZA 3
O projektu: 

Projekt „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3“ jedan je od projekata koje Hrvatski zavod za zapošljavanje planira provesti u sklopu IV komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) „Razvoj ljudskih potencijala“. Ovaj projekt proizlazi iz dosadašnjih projekata „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 1 i 2“ koje je HZZ proveo u 8 županija u sklopu programa CARDS 2002 i CARDS 2004. Hrvatski zavod za zapošljavanje je prepoznao važnost lokalnih partnerstava te odlučio izraditi i ojačati okvir za aktivnosti na lokalnim tržištima rada i u ostalim hrvatskim županijama koristeći partnerski pristup te iskustvo stečeno u CARDS programima. Ovaj projekt će se stoga temeljiti na prethodnim iskustvima i postignućima u regionalnoj razvojnoj politici te oblicima partnerstava koja već postoje u ciljanim županijama.
Opći cilj projekta je doprinijeti provedbi prioriteta Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala usmjerenog smanjenju nezaposlenosti i prijetnji nove nezaposlenosti (Mjera 1.1 Podržati izradu i provedbu aktivne i preventivne politike tržišta rada). Svrha projekta je preraditi i razviti institucionalni okvir za razvoj ljudskih potencijala na županijskoj razini (temeljen na partnerstvu) i osnažiti kapacitete lokalnih dionika za izradu i provedbu aktivne politike tržišta rada.

Prijavitelji: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Partneri: 

Nema

Aktivnosti: 

Aktivnosti projekta sastoje se od 3 komponente.
Komponenta 1: Analiziranje i unaprjeđivanje koncepta lokalnog partnerstva za zapošljavanje uključenog u kreiranje regionalnih politika zapošljavanja, strategija i aktivnosti na tržištu rada.
Komponenta 2: Poticanje razvoja ljudskih potencijala na regionalnoj razini koristeći partnerski pristup i standarde Europskog Socijalnog Fonda
Komponenta 3: Jačanje kapaciteta potencijalnih prijavitelja projekata za planiranje, izradu i provođenje aktivnih mjera za zapošljavanje u sklopu partnerskog pristupa

Trajanje: 
20 mjeseci (započeo 11/2009.)
Iznos ugovora: 
1.900.000,00 €