Natječaj

Search form

IPA Prekogranični program Hrvatska-Crna Gora 2007.-2013. - Treći poziv za podnošenje projektnih prijedloga

Referenca: 
EuropeAid/134665/L/ACT/ME
Datum objave: 
13.09.2013.
Datum završetka natječaja: 
13.12.2013.
Status: 
Budžet: 
900.000,00 €
Podaci o ugovarateljskom tijelu: 
Kratak opis natječaja: 
Program prekogranične suradnje Hrvatske i Crne Gore rješava potrebe ponovne uspostave i jačanja prekogranične veze, s ciljem promicanja dobrosusjedskih odnosa, te održivog gospodarskog i društvenog razvoja pograničnih područja.
Cilj ovog Javnog poziva je poboljšati kvalitetu života u prekograničnom području između Hrvatske i Crne Gore. 

Specifični ciljevi:

 • Uspostava suradnje između institucija nadležnih za zaštitu okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine, i to provedbom zajedničkih programa obrazovanja, prijenosa znanja, iskustava i podizanjem svijesti
 • Stvaranje prepoznatljivih turističkih proizvoda temeljenih na prirodnim i kulturnim dobrima u području Programa i ponovno uspostavljanje društvenih veza u prekograničnom području poticanjem tradicionalne i suvremene kulture
 • Povećanje i unaprijeđenje suradnje između institucija, građana i civilnih organizacija u područjima poput turizma, obrazovanja, kulture i drugih koji su u skladu s ciljem Programa, s ciljem poticanja razvoja zajednice i poboljšanja susjedskih odnosa
Prioritetni ciljevi će se ostvariti kroz provedbu aktivnosti (projekata) u okviru sljedeće mjere:

Stvaranje povoljnih okolišnih i siocioekonomskih uvjeta u pograničnom području kroz unaprijeđenje suradnje u zajedničkim odabranim sektorima te dobrosusjedskih odnosa u prihvatljivim područjima:

 • Mjera 1: Zajedničke mjere za zaštitu okoliša, prirode i kulturne baštine (minimalno 80.000 € i maksimalno 300.000 € po projektu)
 • Mjera 2: Zajednički turistički i kulturni prostor (minimalno 80.000 € i maksimalno 300.000 € po projektu)
 • Mjera 3: Mali prekogranični projekti razvoja zajednice (minimalno 65.000 € i maksimalno 125.000 € po projektu) 
Prihvatljivi prijavitelji:

Na natječaj su prihvatljive se pravne i neprofitne osobe koje su osnovane u Hrvatskoj ili Crnoj Gori u vrijeme podnošenja prijave, a spada u jednu od sljedećih kategorija:

 • Javno poduzeće ili tijelo nadležno za komunalnu infrastrukturu i upravljanje otpadom (komunalno poduzeće) 
 • Hitna i vatrogasna služba
 • Lokalne i regionalne samouprave, lokalni/općinski odbori i njihove institucije
 • Agencije i ostala javna tijela nadležna za zaštitu okoliša i prirode
 • Nevladine organizacije i zaklade, poput udruga i zaklada
 • Regionalne/lokalne razvojne agencije
 • Lokalne i regionalne turističke zajednice i organizacije, uključujući i turističke zajednice
 • Poduzetničke potporne institucije, kao što su gospodarske i obrtničke komore te socijalni partneri
 • Javni i privatni obrazovni centri i istraživački instituti 
 • Institucije i udruge u kulturi
 • Pružatelji javnih socijalnih usluga (Centri za socijalnu skrb, domovi zdravlja, institucije na tržištu rada)
 • Nacionalna tijela/institucije ili državne agencije
Minimalna i maksimalna stopa sufinanciranja:

 • Minimalna stopa: 50% ukupnih prihvatljivih troškova za aktivnosti koje se provode u Crnoj Gori te 20% ukupnih prihvatljivih troškova za aktivnosti koje se provode u Hrvatskoj
 • Maksimalna stopa: 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekata
Ukupni indikativan iznos dostupan unutar ovog Javnog poziva za prijavu projekata iznosi 1.800.000 €, od čega je 900.000 € dostupno Hrvatskoj i 900.000 € Crnoj Gori.
Dokumenti: