Natječaj

Search form

IPARD mjera 202 - Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja

Status: 
Program: 
Regija: 
Budžet: 
200.000,00 kn - 250.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Mjera 202. „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“.

Cilj:

Povezivanje svih sektora, civilnog, gospodarskog i javnog te zajedničko osmišljavanje strateških ciljeva i prioriteta pojedinog ruralnog područja, odnosno decentralizacija donošenja odluka i odgovornosti na ovu razinu, počelo se osmišljavati u ruralnim područjima kroz LEADER pristup, odnosno stvaranje lokalnih akcijskih grupa (LAG) u okviru određene mikroregije.Međusektorska suradnja, informiranje i edukacija stanovništva o mjerama razvoja ruralnih područja, izrada i provedba lokalne strategije razvoja koja se temelji na interakciji između sudionika i projekata različitih sektora lokalne ekonomije, osmišljavanje, prijava i realizacija projekata od strane dionika u LAG-u glavne su postavke ovakvog javno-privatnog partnerstva koji se temeljina bottom-up pristupu ili pristupu odozdo prema gore.

Korisnici potpore:

u sklopu Mjere LEADER su odabrani LAG-ovi koji s Agencijom za plaćanja sklope Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje LAG-a.

Prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje u sklopu mjere LEADER obuhvaćaju:

• Izradu studija za područje LAG-a
• Usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a,
• Izradu promidžbenih materijala i organizaciju promotivno - promidžbenih događaja za članove i stanovnike LAG-a,
• Sudjelovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a na seminarima, radionicama, sastancima i studijskim putovanjima

Prihvatljive aktivnosti u sklopu podmjere 2 obuhvaćaju: poslovanje LAG-a

Prema planu raspisivanja natječaja najavljen je za: 3.6. - 12.7. 2013.