Natječaj

Search form

IPARD mjera 302

Status: 
Program: 
Regija: 
Budžet: 
do 150.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Mjera 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“ predstavlja doprinos pripremi RH za pristup Europskoj uniji, a uključuje sljedeće ciljeve:

• Povećanje prihoda korisnika iz ruralnog stanovništva kroz razvoj i diversifikaciju ruralnih aktivnosti na farmi i/ili izvan nje
• Stvaranje novih mogućnosti zapošljavanja kroz razvoj i diversifikaciju ruralnih aktivnosti na farmi i/ili izvan nje
• Očuvanje postojećih radnih mjesta
• Povećanje opsega usluga za stanovnike ruralnog područja i poboljšanje kvaliteta usluga koje se pružaju
• Poboljšanje socijalne strukture u ruralnim područjima

Prihvatljivi sektori:

• sektor ruralnog turizma
• sektor tradicijski obrti
• sektor izravna prodaja
• sektor slatkovodnog ribarstva
• sektor usluga
• sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima
• sektor obnovljivih izvora energije

Tko može podnjeti zahtjev za potporu, tj. postati korisnik mjere 302?

Podnositelji prijava za dodjelu sredstava IPARD programa u Mjeri 302 su fizičke i pravne osobe (isključujući udruge), u rangu mikro poduzetnika (tj. sa najviše 9 zaposlenih), u sustavu PDV-a 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.

Napomena: Ulaganja u obnovljive izvore energije su ograničena na 675.000,00 €

Okvirni rok za objavu je između 30.9. i 1.11.