Natječaj

Search form

"IPR Hepdesk" za poslovanje malih i srednjih poduzeća u Kini, Latinskoj Americi i Jugoistočnoj Aziji

Referenca: 
COS-WP2014-2-05
Datum objave: 
26.06.2014.
Datum završetka natječaja: 
10.09.2014.
Status: 
Program: 
Budžet: 
7.200.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem pružanja savjeta i podrške malim i srednjim poduzećima u EU koja se suočavaju s pravima intelektualnog vlasništva koja proizlaze u suradnji sa zemljama kao što su Kina, Jugoistočna Azija i Latinska Amerika. Pomoć će se nuditi od strane stručnjaka kroz odgovor na poslovne upite, alate za e-učenje i osobne radionice kako bi pravilno reagirali na izazove kao što su: 

  • Krivotvoreni proizvodi koji ulaze na europsko tržište
  • Zaštita prava intelektualnog vlasništva prije i tijekom poslovanja na tržištima u Kini, Latinskoj Americi i Jugoistočnoj Aziji 
  • Pronalazak konstruktivnih pružatelja usluga za jačanje prava intelektualnog vlasništva u navedenim situacijama
Prihvatljive aktivnosti: 

  • Pružanje savjetodavnih usluga malim i srednjim poduzećima
  • Kreiranje i objava materijala o pravima intelektualnog vlasništva za mala i srednja poduzeća u EU
  • Pružanje obuke za zaštitu i provedbu prava intelektualnog vlasništva
  • Praćenje politika i zakonodavstva o intelektualnom vlasništvu
  • Pružanje partnerskih usluga
  • Komunikacija i širenje informacija, uključujući hosting i višejezični portal namijenjen predviđenom području
  • Zajednički projekti i druge inovativne usluge za mala i srednja poduzeća
Prihvatljivi prijavitelji:

Na natječaj se mogu prijaviti pravne osobe koje su u potpunosti ili djelomično javna ili privatna tijela (privatna tijela moraju biti ispravno konstituirana i registrirana nacionalnim zakonom).

Iznos sufinanciranja:

Za područje Kine namijenjeno je 2.400.000 eura, za područje Jugoistočne Azije 2.600.000 eura a za područje Latinske Amerike 2.000.000 eura.

Stopa sufinanciranja: 

Maksimalna stopa sufinanciranja projekata je 90% ukupnih prihvatljivih troškova. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip1.25 MB