Natječaj

Search form

Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 2

Referenca: 
EuropeAid/133922/M/ACT/HR
Datum objave: 
19.12.2012.
Datum završetka natječaja: 
12.02.2013.
Status: 
Budžet: 
2.024.236,00 €
Kratak opis natječaja: 

Cilj natječaja je poboljšati prilike za zapošljavanje kroz podršku razvoju socijalnih usluga. Također se podupire uključivanje osoba u nepovoljnom položaju kroz razvoj socijalnih usluga.
Prioriteti poziva:
1. Razvoj socijalnih usluga u zajednici koje omogućuju samostalan život osobama u nepovoljnom položaju i razvijaju njihove vještine neophodne na tržištu rada i u drugim područjima života.
2. Razvoj socijalnih usluga u zajednici koje omogućuju bolju ravnotežu privatnog i poslovnog života obiteljima s ovisnim članovima.
Natječaj je namijenjen:
a) pravnim osobama,
b) određenim vrstama organizacija: nevladine organizacije, neprofitne organizacije; javne institucije (isključena su ministarstva i uredi državne uprave); lokalne i područne samouprave; privatne institucije, privatne tvrtke (pod uvjetom da ne stvaraju dobit na temelju bespovratnih sredstava); zadruge, lokalne i regionalne razvoje agencije; međunarodne (međuvladine) organizacije
Izvor: http://www.hzz.hr/dfc/default.aspx?id=69