Natječaj

Search form

Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3

Referenca: 
HR.2.3.04
Datum objave: 
04.07.2014.
Datum završetka natječaja: 
19.09.2014.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
33.127.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Ovim programom dodjele bespovratnih sredstava podržat će se projekti kojima će se nastaviti razvoj socijalnih usluga u lokalnim zajednicama namijenjenih sljedećim skupinama u nepovoljnom položaju: osobama s invaliditetom, liječenim ovisnicima, beskućnicima, žrtvama obiteljskog nasilja, mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mladima s poremećajima u ponašanju, tražiteljima azila, azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom s ciljem unaprjeđenja mogućnosti njihova zapošljavanja. Ujedno, podržat će se i oni projekti koji kao ciljnu skupinu imaju članove obitelji koji skrbe o ovisnom članu (kao što su starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom, djeca), a u svrhu pomirenja njihovog obiteljskog i poslovnog života. 

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga jest unaprijediti mogućnosti zapošljavanja pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga. 

Specifični cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je unaprijediti mogućnosti zapošljavanja i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života razvojem novih i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • Udruga
 • Ustanova
 • Zaklada ili fundacija
 • Drugi pravni oblici osnovani posebnim zakonima
 • Pravna osoba s javnim ovlastima
 • Jedinica lokalne i regionalne samouprave
 • Trgovačko društvo
 • Zadruga
 • Lokalna i regionalna razvojna agencija
 • Međunarodna (međuvladina) organizacija
Prihvatljive aktivnosti: 

Komponenta 1 - Razvoj socijalnih usluga u zajednici za pripadnike ciljne skupine koje će omogućiti njihov samostalni život u cilju razvoja kompetencija potrebnih na tržištu rada:

 • Organiziranje prenoćišta
 • Organizirano stanovanje u stambenim zajednicama
 • Osiguravanje usluge tumača/prevoditelja znakovnog jezika, uz uvjet da prijavitelj(udruga) mora kroz projekt zaposliti nove tumače/prevoditelje u odnosu na programe koje već provodi
 • Osiguravanje usluge videćeg pratitelja, uz uvjet da prijavitelj (udruga) mora kroz projekt uključiti nove korisnike u odnosu na programe koje već provodi
 • Osiguravanje usluge osobnog asistenta (pomagača u radu) u okviru radnih aktivnosti za osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjima
 • Aktivnosti koje unaprjeđuju kapacitete za rad ciljne skupine - aktivnosti rehabilitacije i ostali dodatni oblici podrške poput uvježbavanja orijentacije i mobilnosti, tečajevi čitanja i pisanja na Brailleovom pismu, znakovnom jeziku itd.
 • Organiziranje i rad dnevnih boravaka ili klubova za osobe s invaliditetom, mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi te mlade s poremećajima u ponašanju
 • Organiziranje i rad multidisciplinarnih mobilnih timova za osobe s invaliditetom, mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi te mlade s poremećajima u ponašanju
 • Aktivnosti usmjerene razvoju kompetencija koje su prijeko potrebne na tržištu rada
 • Druge aktivnosti koje omogućuju samostalni život u cilju razvoja kompetencija potrebnih na tržištu rada pripadnicima ciljnih skupina 
Komponenta 2 - Razvoj socijalnih usluga u zajednici za članove obitelji s ovisnim članovima (kao što su osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe, djeca) koje omogućuju usklađivanje obiteljskih i poslovnih obveza te povećavaju ekonomsku aktivnost obitelji s ovisnim članom:

 • Organiziranje pomoći u kući za starije i nemoćne osobe i osobe s invaliditetom, kao i druge članove obitelji koji ovise o skrbi drugih:
 • Promicanje, razvoj i provedba usluga socijalnih alarma
 • Podrška razvoju ad hoc/privremenih usluga za djecu: 
- čiji roditelji traže posao ili su se upravo zaposlili kako bi im se omogućila sigurna i kvalitetna skrb o djeci
- čiji roditelji sudjeluju u programima unaprjeđenja vještina potrebnih na tržištu rada
- za djecu čiji su roditelji zaposleni, a nisu uspjeli osigurati mjesto u redovnom vrtiću

 • Organiziranje i rad dnevnih i poludnevnih boravaka ili klubova
 • Druge aktivnosti koje pomažu članovima obitelji u njihovim obvezama skrbi za obitelj s ciljem usklađivanja njihovog obiteljskog i poslovnog života 
Iznos sufinanciranja: 

Najniži iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 760.000,00 kn, a najveći 1.520.000,00 kn. 

Stopa sufinanciranja: 

Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstva.