Natječaj

Search form

Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - Faza III

Status: 
Regija: 
Budžet: 
4.358.824,00 €
Kratak opis natječaja: 

Cilj natječaja: 

Unaprijediti mogućnosti zapošljavanja i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života razvojem novih i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici. 

Dijelovi natječaja: 

1. Razvoj socijalnih usluga u zajednici za pripadnike ciljne skupine koje će omogućiti njihov samostalni život u cilju razvoja kompetencija potrebnih na tržištu rada.  

Ciljne skupine: Osobe s invaliditetom (prema definiciji u Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom), liječeni ovisnici, beskućnici, žrtve obiteljskog nasilja, mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mladi s poremećajima u ponašanju, tražitelji azila. 

2. Razvoj socijalnih usluga u zajednici za članove obitelji s ovisnim članovima (kao što su osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe) koje omogućuju usklađenje obiteljskih i poslovnih obveza i povećavaju ekonomsku aktivnost obitelji s ovisnim članom 

Ciljne skupine: Članovi obitelji koji skrbe o ovisnom članu 

Objava natječaja: 1. kvartal 2014. godine