Natječaj

Search form

Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

Referenca: 
HR.2.3.05
Datum objave: 
24.12.2014.
Datum završetka natječaja: 
24.02.2015.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
27.000.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga jest jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije.
Specifični ciljevi ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga jesu povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i osoba s intelektualnim i mentalnim oštećenjima, te povećati broj zaposlenih osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada, njihovim zapošljavanjem kao osobnih asistenata.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prijavitelj i svaki projektni partner, ako se radi o projektnom partnerstvu, mora spadati u jedan od sljedećih pravnih oblika:

  • udruga ili
  • savez zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga

Prihvatljive aktivnosti:

  • edukacija korisnika usluge osobne asistencije
  • edukacija osobnih asistenata
  • zapošljavanje i koordinacija osobnih asistenata
  • pružanje usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta
  • pružanje usluge osobne asistencije osobama s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima
  • supervizija rada osobnih asistenata
  • evaluacija rada osobnih asistenata

Iznos sufinanciranja:

Minimalni iznos traženih sredstava je 230.000,00 kn, dok je maksimalan traženi iznos sredstava 770.000,00 kn.

Stopa sufinanciranja:

Projekti se mogu sufinancirati u 100% iznosu prihvatljivih troškova projekta, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstva.

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/116


Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip3 MB