Natječaj

Search form

Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada

Referenca: 
HR.3.2.01
Datum objave: 
08.08.2014.
Datum završetka natječaja: 
31.10.2014.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
37.263.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru natječaja provodi se u okviru Prioriteta 3. Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju.
U skladu s ciljevima Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“, mjera 3.2 Razvoj ljudskih potencijala u istraživanju i razvoju, je usmjerena prema povećanju broja istraživača kojima je pružena potpora u profesionalnom razvoju kako bi se osigurali preduvjeti za znanstvenu izvrsnost, međunarodnu vidljivost istraživanja te njihovu društvenu i gospodarsku relevantnost. 

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada u kontekstu znanstvene izvrsnosti te jačanje njihovih kompetencija u području istraživanja i razvoja. 

Specifični ciljevi: 

  • Pružanje potpore mladim istraživačima i poslijedoktorandima u ostvarenju konkurentnog znanstvenog istraživanja provođenjem temeljnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja
  • Jačanje istraživačkih i poduzetničkih kompetencija mladih istraživača i poslijedoktoranada te stvaranje preduvjeta za njihovo uključivanje u Europski istraživački prostor kroz mobilnost te intenzivnim aktivnostima umrežavanja s relevantnim akterima na regionalnoj i europskoj razini
Prihvatljivi prijavitelji: 

  • Javna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
  • Javne znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske 
Prihvatljive aktivnosti: 

  • Aktivnosti vezane s upravljanjem projektom i administracijom - aktivnosti upravljanja projektom uključuju sve aktivnosti planiranja, organiziranja, praćenja, kontrole i upravljanja ljudskim, financijskim i vremenskim resursima u svrhu provedbe projektnih aktivnosti usmjerenih prema ostvarenju rezultata i ciljeva projekta
  • Aktivnosti vezane uz znanstvena istraživanja - u području znanstvenog istraživanja prihvatljive vrste istraživanja uključuju (a) temeljno istraživanje, (b) primijenjeno istraživanje i (c) razvojno istraživanje
  • Aktivnosti vezane uz mobilnosti i istraživanje
  • Aktivnosti vezane uz stvaranje preduvjeta za ostvarivanje suradnje s poslovnim sektorom
  • Aktivnosti vezane uz diseminaciju rezultata istraživanja, informiranje javnosti i vidljivost - aktivnosti povezane s diseminacijom rezultata istraživanja kako bi se povećala vidljivost rezultata znanstvenih istraživanja te podigla svijest o važnosti financiranog istraživačkog rada za gospodarstvo i društvo u cjelini 
Iznos sufinanciranja: 

Najniži iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 150.000,00 kuna, a najviši 2.000.000,00 kuna. 

Stopa sufinanciranja: 

Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova. 

Dokumenti: