Natječaj

Search form

ITU – Kuća Tambure – Slavonska notna bajka – infrastrukturni radovi

Datum objave: 
02.03.2018.
Datum završetka natječaja: 
20.04.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Cilj Poziva je obnova sjevernog dijela zapadnog kavalira Tvrđave Brod u Slavonskom Brodu kao brownfield područja za prostor „Kuće Tambure – Slavonska notna bajka – infrastrukturni radovi“.

Prihvatljivi partner: Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 23.266.731,25 HRK. Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta. Iznos traženih bespovratnih sredstava za projekt ne smije prijeći propisani najveći dopušteni iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem Poziva. Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju u sklopu ove izravne dodjele za strateški projekt ne sadrže elemente državnih potpora.