Natječaj

Search form

ITU – Programi edukacija za mala i srednja poduzeća (MSP)

Datum objave: 
29.05.2019.
Datum završetka natječaja: 
31.08.2019.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Cilj poziva je poduprijeti osmišljavanje i provođenje programa edukacija za MSP-ove koji imaju poslovni nastan i/ili sjedište i/ili poslovnu jedinicu na području UP Slavonski Brod.

Svrha Poziva je osiguravanje učinkovite pomoći s ciljem učvršćivanja položaja na tržištu poduzetnika koji su mikro, mala i srednja poduzeća  (u daljnjem tekstu: MSP), kako bi se smanjila asimetrija informacija i olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja te kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost i stopa preživljavanja MSP-ova.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su Poduzetničke potporne institucije (PPI) koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • imaju poslovni nastan i sjedište na UP Slavonski Brod i
 • na dan predaje projektnog prijedloga upisane su u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture (JRPI) i
 • sukladno definiciji iz čl. 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN br. 93/13, 114/13, 41/14, 57/18) definirane su kao:
 1. razvojne agencije,
 2. poduzetnički centri,
 3. poslovni parkovi,
 4. poslovni inkubatori,
 5. poduzetnički akceleratori i
 • u javnom su vlasništvu ili
 • su u privatnom vlasništvu ali su ujedno i MSP-ovi (bez obzira na njihov pravni oblik), sukladno definiciji MSP-ova iz Priloga I.  Uredbe (EU) 651/2014.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava EFRR-a raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva je 323.000,00 HRK.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava, odnosno intenzitet de minimis potpore je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava koja se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

 • najniži iznos: 100.000,00 kuna
 • najviši iznos: 323.000,00 kuna