Natječaj

Search form

ITU – Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe

Datum objave: 
09.04.2018.
Datum završetka natječaja: 
10.07.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
64.571.381,64 kn
Kratak opis natječaja: 
Cilj Poziva je dogradnja i rekonstrukcija zapuštene i dotrajale komunalne infrastrukture na području osječke Tvrđe. 
Svrha Poziva je revitalizacija brownfield lokacije na području Grada Osijeka radi stvaranja uvjeta nužnih za revitalizaciju Tvrđe kao poslovnog i stambenog područja kroz rekonstrukciju i dogradnju komunalne infrastrukture uključujući sustav sanitarne i oborinske kanalizacije, javne rasvjete, telekomunikacijske mreže (DTK), kabelske kanalizacije te rekonstrukciju ulica i pješačkih površina kako bi se prostor valorizirao i koristio u svrhu dobrobiti zajednice i gospodarskog razvoja. 

Prihvatljivi prijavitelj je Grad Osijek, kao tijelo lokalne samouprave u čijem je vlasništvu predmetna lokacija, a koja se nalazi na urbanom području Osijek na kojem se provodi ITU mehanizam, dok je prihvatljiv partner Agencija za obnovu osječke Tvrđe.
Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta. 
 
Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su: 
• Rekonstrukcija i dogradnja komunalne infrastrukture i nadzor (npr. radovi na rekonstrukciji i dogradnji sustava sanitarne i oborinske kanalizacije, javne rasvjete, elektroenergetske mreže, telekomunikacijske mreže (DTK); kabelske kanalizacije; rekonstrukcija ulica i pješačkih površina; stručni nadzor radova, arheološki nadzor, upravljanje projektom gradnje, i sl.), 
• Aktivnosti pripreme i realizacije projekta, 
• Upravljanje projektom i administracija, 
• Aktivnosti promidžbe i vidljivosti, 
• Horizontalne aktivnosti. 

Svu dokumentaciju vezanu uz prijavu možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=e069337c-d472-4bf9-adb...