Natječaj

Search form

ITU – Revitalizacija brownfield lokacija

Datum objave: 
04.10.2018.
Datum završetka natječaja: 
28.12.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Cilj Poziva je revitalizacija brownfield lokacija na području Urbane aglomeracije Zagreb, tj. obnova područja, zemljišta, nekretnine ili građevine koje su neadekvatno korištene, zapuštene ili napuštene, a mogu bili zagađene i/ili onečišćene, pri čemu iste predstavljaju vrijedan prostorni resurs unutar područja Urbane aglomeracije Zagreb koji se može prenamijeniti i urediti za potrebe stanovništva ili ekonomske isplative investicije.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 161.744.625,76 HRK. Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja Urbane aglomeracije Zagreb sukladno Odluci o ustrojavanju Urbane aglomeracije Zagreb (točka 3.3. Uputa)
  • Udruge sukladno definiciji u članku 4. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17) koje u trenutku predaje prijave moraju biti upisane u Registar udruga sa sjedištem na području Urbane aglomeracije Zagreb
  • Javne ustanove koje je osnovao javni sektor (osnovane od strane Republike Hrvatske i/ili jedinice lokalne samouprave sukladno Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)) koje u trenutku prijave moraju biti upisane u sudski registar sa sjedištem na području Urbane aglomeracije Zagreb