Natječaj

Search form

ITU – Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Split

Datum objave: 
20.06.2018.
Datum završetka natječaja: 
31.12.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Predmet ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih za izgradnju i poboljšanje biciklističkih prometnica u svrhu povećanja upotrebe načina prijevoza nulte razine emisije u gradskim i prigradskim područjima i poboljšanja gradskog javnog prijevoza na području Urbane aglomeracije Split.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave s područja Urbane aglomeracije Split, u skladu s Odlukom o ustrojavanju Urbane aglomeracije Split.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 16.150.000,00 HRK.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dodijeljen u sklopu ovog Poziva je:
• najniži iznos 500.000,00 HRK.
• najviši iznos 10.000.000,00 HRK.