Natječaj

Search form

Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta

Referenca: 
HR.3.1.17
Datum objave: 
03.12.2014.
Datum završetka natječaja: 
20.02.2015.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
2.295.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga provodi se u okviru Prioriteta 3. Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju te istraživanju i razvoju, Mjere 3.1. Unapređenje obrazovnog sustava Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.- 2013.

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnog prijedloga je:

  • Izgradnja pretpostavki za primjenu novog modela programskog financiranja visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti u javnim ustanovama 
Specifični ciljevi ovog poziva na dostavu projektnog prijedloga su:

  • Provedba novoga modela financiranja visokog obrazovanja na dijelu javnih ustanova znanosti i visokog obrazovanja
  • Edukacija dionika uključenih u buduću provedbu cjelovitih programskih ugovora 
Prihvatljivi prijavitelji: 

Na natječaj se može prijaviti pravna osoba koja ima nadležnost za osiguravanje i praćenje financijskih i materijalnih uvjeta za rad visokih učilišta i usklađivanje financiranja programa znanstveno–istraživačke djelatnosti sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11, 22/12, 39/13, 125/13, 148/13). U slučaju kada prijavitelj istodobno djeluje kao tijelo u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (PT1), na odgovarajući način moraju se odvojiti funkcije između tijela u Sustavu i Korisnika. 

Prihvatljive aktivnosti:

1. Aktivnosti povezane s upravljanjem provedbom projekta
2. Aktivnosti vezane uz: 

  • Pružanje podrške javnim visokim učilištima i javnim znanstvenim institutima za ulazak u cjelovito programsko financiranje: na temelju procjene potrebnih promjena u sustavu upravljanja sveučilištima pružiti neovisnu podršku minimalno četiri sveučilišta i minimalno jednom znanstvenom institutu u prilagodbi unutarnjih općih akata i sustava odlučivanja, pružiti edukaciju za razvoj kompetencija u programskom financiranju i upravljanju ustanovama
  • Evaluacija visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u dijelu spremnosti za cjelovito programsko financiranje i izrada preporuka za unaprjeđenje u svrhu ispunjavanja kriterija
  • Analiza postojećih pravnih propisa i izrada prijedloga pravnog rješenja za financiranje visokog obrazovanja i znanosti
  • Izrada i odabir modela programskog financiranja javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta; razvoj metodologije za raspodjelu sredstava i definiranje pokazatelja za praćenje provedbe; pregled postojećih međunarodnih modela financiranja visokog obrazovanja i znanosti; 
3. Aktivnosti povezane s informiranjem javnosti i vidljivošću

Stopa sufinanciranja:

Projekt se može financirati u iznosu do 100% prihvatljivosti troškova. Sufinanciranje prijavitelja nije obvezno.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip2.77 MB
Izmjena poziva 1.pdf480.58 KB