Natječaj

Search form

Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu

Referenca: 
3d1.1.1.
Datum objave: 
09.04.2015.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
760.000.000 kuna
Kratak opis natječaja: 

Cilj ovog otvorenog poziva je razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće. 

Prihvatljive aktivnosti: 

Ulaganje u materijalnu imovinu: 

 • priprema zemljišta; krčenje zemljišta; trošak gradnje, rekonstrukcije, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i njihovog neposrednog okruženja i okoline,  
 • komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka, trošak uporabne dozvole,
 • nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon,
 • troškovi montaže opreme i strojeva, 
 • ulaganja u mjere energetske učinkovitosti,
 • nabava mjernih uređaja povezanih s projektom,
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver), 
 • zakup materijalne imovine ako zakup postrojenja i strojeva ima oblik financijskog leasinga. 
 Ulaganje u nematerijalnu imovinu: 

 •  nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva. 
Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti: 

 •  usluga upravljanja projektom,
 •  usluga provedbe javne nabave za potrebe projekta, 
 • usluga izrade natječajne (javna nabava) i provedbene dokumentacije (npr. izvedbeni projekt), 
 • usluge revizije za verifikaciju troškova projekta. 
Sudjelovanje na sajmovima: 

 •  najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi. 
Usavršavanje: 

 •  troškovi predavača,
 •  troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe, 
 •  amortizacija alata i opreme, 
 •  najniži nužni troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom, 
 •  troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja, 
 •  troškovi osoblja polaznika usavršavanja i opći neizravni troškovi (administrativni troškovi, najam, režije). 
 Iznos sufinanciranja: 

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.500.000 kuna, a ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 15.000.000 kuna. 

 Stope sufinanciranja: 

 Regionalne potpore: 

 • dodjeljuju se za početno ulaganje ili početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti, 
 • intenzitet potpore iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike, 
 • maksimalni iznos potpore ne može prijeći prag od 15.000.000 kuna. 
 Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-a:
  
 • mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora, 
 • Intenzitet potpore u korist malih i srednjih poduzeća ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova,
 • maksimalni iznos potpore ne može prijeći prag od 2.000.000 kuna po poduzetniku po projektu. 
Potpore za sudjelovanje na sajmovima:

 • mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora, 
 • Intenzitet potpore MSP-u ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova,
 • maksimalni iznos potpore ne može prijeći prag od 1.000.000 kuna. 
 Potpore za usavršavanje:

 • mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora, 
 • intenzitet potpore iznosi za srednja poduzeća 60% opravdanih troškova, odnosno 70% opravdanih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju; za mala i mikro poduzeća 70% opravdanih troškova, 
 • maksimalni iznos potpore ne može prijeći prag od 2.000.000 kuna.