Natječaj

Search form

Izrada projekata i druge projektne dokumentacije za modernizaciju i obnovu na dvokolosiječnoj pružnoj dionici Okučani - Vinkovci

Referenca: 
5-EU/13-DS
Datum objave: 
02.01.2014.
Datum završetka natječaja: 
25.02.2014.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
91.650.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Cilj ovog ugovora je izrada idejnog i glavnih projekata, studije izvedivosti s analizom troškova i koristi te financijskom i ekonomskom analizom, studije utjecaja na okoliš, nacrta aplikacije za financiranje iz fondova EU i natječajne dokumentacije za radove i nazor nad radovima te ishođenje svih suglasnosti/rješenja, lokacijske i građevinskih dozvola u skladu s nacionalnim propisima i zahtjevima EU. 

Predviđene aktivnosti: 

Pružna dionica Okučani – Slavonski Brod – Vinkovci dio je dvokolosiječne željezničke pruge M105 Novska – Tovarnik – DG – (Šid), dugačka je 131,3 km i sastavni je dio željezničkog prometnoga pravca X. paneuropskoga prometnog koridora na teritoriju Republike Hrvatske. Pruga je elektrificirana sustavom AC 25kV/50Hz, vrsta osiguranja je APB (automatski pružni blok), dok su u svim kolodvorima ugrađeni relejni uređaji.
Projektna dokumentacija će obuhvatiti projektiranje obnove i modernizacije kompletne željezničke infrastrukture na predmetnoj dionici, odnosno svih infrastrukturnih podsustava (obnova pružnoga gornjeg i donjeg ustroja, zamjena 23 mosta novim konstrukcijama, denivelacija 23 i ukidanje 13 željezničko-cestovnih prijelaza, rekonstrukcija 12 kolodvora i 13 stajališta, rekonstrukcija kontaktne mreže i signalno-sigurnosnog i telekomunikacijskog podsustava te zaštita i/ili premještanje svih vrsta vodova i instalacija u infrastrukturnom pojasu kao što su: instalacije jake i slabe struje, plinovodi, vodovodne instalacije i drugi vodovi i instalacije vanjskih korisnika). 


Izvor: http://goo.gl/yaHbbE