Natječaj

Search form

Izrada studije izvodljivosti i ekonomsko-financijske analize modernizacije željezničke pruge M104 Novska - Tovarnik, dionica Okučani - Vinkovci

Datum objave: 
23.07.2015.
Datum završetka natječaja: 
12.08.2015.
Status: 
Tip sredstava: 
Regija: 
Budžet: 
1.500.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Predmet nabave je usluga izrade studije izvodljivosti i ekonomsko-financijske analize modernizacije željezničke pruge M104 Novska – Tovarnik – DG na dionici Okučani – Vinkovci prema Projektnom zadatku koji je sastavni dio prijave. Predviđeni rok završetka pružanja usluga je 8 mjeseci od dana obostranog potpisa ugovora, dok je predvidivi početak pružanja usluge prosinac 2015. godine. Najkasniji rok dovršetka pružanja usluga je rujan 2016. godine.

Nadležno tijelo je HŽ Infrastruktura d.d.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip2.85 MB