Natječaj

Search form

Izrada studije o potpori ex-post evaluacije ICT istraživanja u sklopu programa FP7

Referenca: 
SMART 2013/0049
Datum objave: 
05.09.2013.
Datum završetka natječaja: 
07.10.2013.
Status: 
Tip sredstava: 
Kratak opis natječaja: 
Cilj natječaja je podrška ex-post procjeni FP7 istraživačkih aktivnosti u području ICT-a. Prije svega, cilj je pružiti dokaze o podacima o rezultatima analiza, te rezultatima i učincima FP7 ICT projekata. Studija će osigurati metodološku podršku u rekonstrukciji intervencijske logike, pregledu i prilagođavanju evaluacijskih pitanja i ostalih aspekata vrednovanja dizajna FP7 ICT-a, tako da svi relevantni evaluacijski kriteriji budu obuhvaćeni. 
S ciljem postizanja prethodnih ciljeva, studija će pružiti pregled postojećih podataka, prikupljati podatke kroz razgovor sa sudionicima FP7 projekata i drugih zainteresiranih strana, provesti nalizu mreže te analizu završnih izvješća FP7 projekata, kao i identificirati moguća odstupanja i nepotpunosti u podacima. 
Dokazi prikupljeni ovom studijom će se uklopiti u cjelokupnu ex-post evaluaciju programa FP7. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
dokumentacija.zip1.49 MB