Natječaj

Search form

Izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2 “Socijalno uključivanje”

Datum objave: 
07.08.2015.
Datum završetka natječaja: 
30.10.2015.
Status: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 

Poziv je otvoren s ciljem prikupljanja prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2 "Socijalno uključivanje" Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020. kako bi se odabrale operacije koje će se financirati u okviru: 

  • Investicijskog prioriteta 9i „Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti“; 
  • Investicijskog prioriteta 9iv „Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od
    općeg interesa“; 
  • Investicijskog prioriteta 9v „Promicanje društvenog poduzetništva i strukovne integracije u društvenim poduzećima te društvene ekonomije i ekonomije
    solidarnosti radi olakšavanja pristupa zapošljavanju“. 
U okviru Poziva se stoga pozivaju prihvatljiva tijela da dostave prijedloge operacija koje će s provedbom započeti do kraja 2015. godine i koje će se fianncirati izravnom dodjelom sredstava za razdoblje 2015.-2017. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Na Poziv se mogu prijaviti tijela državne i javne uprave koja provode operacije/projekte: 

  • temeljem zakona i/ili podzakonskog akta i/ili strateškog dokumenta kojim se utvrđuju EU, nacionalni i/ili regionalni razvojni ciljevi (strategije, smjernice, akcijski planovi i/ili ostali od strane relevantnih tijela usvojeni i važeći strateški dokumenti); 
  • koje su od ključne i strateške državne/regionalne (područne, uključujući ITU) ili sektorske važnosti ili su povezani s javnim uslugama, a 
  • čije je nositelje u odnosu na ciljeve operacije/projekta moguće jednoznačno odrediti i prije početka pripreme projekta. 
Prihvatljive aktivnosti:

Aktivnosti prihvatljive za financiranje moraju biti one vrste koje su određene Operativnim programom "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020., odnosno koje će doprinijeti ostvarenju specifičnih ciljeva Prioritetne osi 2 ovog operativnog programa. Predložene aktivnosti moraju biti usklađene sa zakonom, strategijom, smjernicama, akcijskim planovima ili nekim drugim nacionalnim strateškim dokumentom. 

Financiranje: 

Pozivom nije određen minimalan i maksimalan financijski iznos operacija/projekta kojeg prijavitelj predlaže za sufinanciranje operacije kao izravne dodjele sredstava. Ukupna raspoloživa sredstva unutar Prioritetne osi 2 ovog operativnog programa iznose 385.882.354 eura, uključujući i sredstva Inicijative za zapošljavanje mladih, a odnose se na sve otvorene i ograničene operacije/projekte iz ove Prioritetne osi koji će se provoditi do 2023. godine (N+3).

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumenti.zip490.9 KB