Natječaj

Search form

Izravna dodjela za strateški projekt “Arheološki park Vučedol”

Datum objave: 
20.04.2018.
Datum završetka natječaja: 
23.05.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Strateški projekt “Arheološki park Vučedol” uvršten je u OPKK kao ogledni primjer programa razvoja kulturne baštine koji će se financirati u sklopu Specifičnog cilja 6c1. 

Glavna svrha projekta je razvoj turističkog potencijala i, posljedično, turističke aktivnosti kroz ulaganje u kulturnu baštinu koji će dovesti do direktnog povećanja broja posjetitelja. 

Ukupna vrijednost projekta "Arheološki park Vučedol" iznosi 117.299.998,51 HRK, od čega prihvatljivi troškovi iznose 117.299.998,51 HRK. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt iznosi 99.704.998,73 HRK.