Natječaj

Search form

Jačanje kapaciteta u području mladih 2015. - 2. krug

Referenca: 
EAC/A04/2014
Datum objave: 
08.07.2015.
Datum završetka natječaja: 
02.09.2015.
Status: 
Program: 
Budžet: 
150.000 €
Kratak opis natječaja: 

Ovaj poziv na dostavu projektnih prijedloga financira se iz europskog programa Erasmus + za obrazovanje, usavršavanje, mlade i sport.

Ciljevi poziva:

 • Promicati suradnju i razmjenu u području mladih između programskih zemalja i zemalja partnera iz različitih krajeva svijeta u poboljšavanju kvalitete i priznavanje rada s mladima,  
 • Neformalno učenje i volontiranje u zemljama partnerima i poboljšanje sinergije i komplementarnosti s drugim obrazovnim sustavima, Tržište rada i društvo poticati na razvoj, testiranje i pokretanje programa neformalnog učenja mobilnosti na regionalnoj razini, 
 • Promicanje transnacionalnog neformalnog učenja mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja s ciljem poboljšanja razine kompetencija sudionika i poticanje njihovog aktivnog sudjelovanja u društvu. 
Prihvatljivi prijavitelji:

 • Neprofitna organizacija, udruga, nevladinih organizacija (uključujući europske nevladine organizacije mladih),
 • Nacionalno vijeće mladih,
 • Javna tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini,
 • Škola/zavod/obrazovni centar (na bilo kojoj razini, od predškolskog do srednjoškolskog obrazovanja, uključujući i strukovna obrazovanja i obrazovanja odraslih),
 • Javna ili privatna, mala, srednja ili velika poduzeća (uključujući socijalna poduzeća),
 • Ustanova za visoko obrazovanje,
 • Istraživački institut,
 • Zaklada, 
 • Centar za osposobljavanje unutar poduzeća,
 • Kulturna organizacija, knjižnica, muzej,
 • Tijelo koje pruža usluge savjetovanja u pogledu buduće karijere, usluge profesionalne orijentacije i informacijske usluge,
 • Tijelo odgovorno za priznavanje.
Prihvatljive aktivnosti:  

 • Aktivnosti kojima se potiče dijalog politike, suradnja, umrežavanje i razmjena prakse u području mladih, kao što su konferencije, radionice i sastanci,
 • Velika događanja za mlade (najduže trajanje 2 dana),
 • Kampanje informiranja i podizanja svijesti,
 • Razvoj alata za informiranje, komunikaciju i medije,
 • Razvoj metoda, alata i materijala za rad s mladima, te kurikuluma za rad a mladima, modula za osposobljavanje i dokumentacijskih instrumenata, kao što je Youthpass,
 • Stvaranje novih načina rada s mladima i pružanje osposobljavanja i potpore, posebno putem otvorenih i fleksibilnih materijala za učenje, virtualne suradnje i otvorenih obrazovnih sadržaja (OER).
Stopa sufinanciranja: 

Najviši intenzitet potpore iznosi 80% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip3.59 MB